Indkøb af soja

Se hvilke grovvarevirksomheder, der er lever op til Landbrug & Fødevarers indkøbskriterier for soja.

Landbrug & Fødevarer har besluttet at stille krav til indkøb af soja fra Sydamerika, så der sikres en ansvarlig produktion. Slagterier og mejerier i Landbrug & Fødevarers medlemskreds kræver, at deres producenter sørger for at handle med grovvarefirmaer, som opfylder disse indkøbskriterier.

Kravet har været gældende fra 1. september 2014.

Landbrug & Fødevarer er i dialog med grovvarebranchen om tilslutning til indkøbskriterierne. Der er udarbejdet en liste med de virksomheder, som lever op til indkøbskriterierne. DAKOFO har samlet tilsluttet sig. Derudover er L&F i dialog med en række andre grovvarevirksomheder. Listen vil løbende blive opdateret, efterhånden som flere virksomheder tilslutter sig.

Se listen over tilmeldte virksomheder.

Hvis du mangler en leverandører af foder på listen, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke vil følge kravene. Dialogen med virksomhederne ikke er færdig, og listen vil løbende blive opdateret.

Per Olsen

Morten Damkjær Nielsen