Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Forskning og Innovation

Forskning og innovation inden for jordbrug og fødevarer.

For jordbruget og fødevareindustrien har forskning og innovation stor betydning. Forskning og innovation bidrager med nye løsninger på de udfordringer, erhvervene står overfor, og med nye effektiviserende teknologier, og bidrager samtidig til at udvikle nye forretningsområder.

Landbrug & Fødevarer har derfor stor fokus på at styrke jordbrugs- og fødevareerhvervenes muligheder og evne til at forny sig gennem aktiv forskning og innovation.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Jordbrugs- og fødevareerhvervet er en videntung erhvervsklynge med forsknings- og udviklingsaktiviteter på mange niveauer. Landbrug & Fødevarers egne aktiviteter udføres af SEGES. Hertil kommer alle de FoU-aktive medlemsvirksomheder - hvoraf slagteribranchen har lagt en meget væsentlig del af deres aktiviteter i DMRI, Teknologisk Institut. Mejeribrugets brancheforskningsaktiviteter er primært lagt på universiteterne og finansieres af Mejeribrugets ForskningsFond.

 • Forum for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse
  Forum for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (FIVU) er Landbrug & Fødevarers Forskningsudvalg, der består af udvalgte forskningschefer og andre forskningskyndige blandt L&Fs medlemmer (se seneste dagsorden). Asbjørn Børsting, adm. direktør for DLG, er formand for FIVU. FIVU drøfter den forskningsfaglige og -politiske dagsorden og er rådgivende organ for arbejdet i Afd. for Forsknings- og Teknologipolitik. Se medlemmerne af FIVU.
     
 • Videncenter for Svineproduktion arbejder med anvendt forskning og udvikling 
  Videncenter for Svineproduktion (VSP) beskæftiger sig med udvikling og afprøvning og anbefaler de bedste teknologier til at producere svin i Danmark. Aktiviteterne omfatter al den viden, der eksisterer om den levende gris - generel, faglig og praksis viden. Emnerne spænder bredt fra bl.a. fodring, staldindretning, reproduktion, til beskrivelse af de enkelte sygdomme. VSP fokuserer på at sikre en hurtig og udbredt implementering af ny viden fx gennem demonstrationsprojekter sammen med de lokale rådgivere.
   
 • Videncentret for Landbrug bygger bro mellem forskning og praksis
  Videncentret for Landbrug (VFL) opsamler viden fra praksis og bearbejder og formidler forskningsresultater til rådgivningscentrenes konsulenter og dermed landmanden. Derudover skaber VFL selv viden gennem udviklingsarbejde både nationalt og transnationalt indenfor bl.a. IT, avls- og miljøområdet samt indenfor kvalitetskoncepter for landmandens varer. VFL gennemfører selv og i samarbejde med andre videninstitutioner og virksomheder forsøg og undersøgelser. 
    
 • Afd. for Forsknings og Teknologipolitik
  Centralt i Landbrug & Fødevarer opererer Afd. for Forsknings- og Teknologipolitik med interessevaretagelse i forhold til den forskningspolitiske dagsorden, herunder finansieringskilder. 
      
  Afdelingen har en central funktion i forhold til koordinering mellem den forskningspolitiske dagsorden og de FoU-aktive medlemmer og Landbrug & Fødevarers egne FoU-afdelinger.