Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Uddannelse

L&F er involveret i uddannelsespolitiske opgaver i hele uddannelseskæden.

Landbrug & Fødevarer er i samarbejde med medlemmerne involveret i uddannelsespolitiske opgaver i hele uddannelseskæden. Baggrunden er, at uddannelse – og dermed viden – er en af nøglerne til højere produktivitet og dermed styrket konkurrenceevne. I den sammenhæng er det også helt afgørende, at virksomhederne har adgang til den rigtige arbejdskraft med den rigtige uddannelse.

Landbrug & Fødevarer arbejder to-strenget med jordbrugs- og fødevareuddannelserne: - Uddannelsernes faglige indhold - og udvalgte generiske rekrutteringsaktiviteter i forhold til unge.

Elementer af vores uddannelsespolitik som formuleret af Forum for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser:

Universiteterne skal i højere grad profilere sig på forskellige bachelor- og kandidatuddannelser inden for kerneområder, som har stor efterspørgsel fra erhvervenes/aftagernes side. På jordbrugs- og fødevareområdet er det bl.a. naturressourcer (planter/miljø og husdyrvidenskab) og fødevareteknologi. Disse uddannelseslinjer kunne gøres til en slags ”spydspidser” i markedsføringen overfor studenterne.

Det skal være nemmere at få en bacheloruddannelse godkendt som grundlag for at læse videre ved flere forskellige overbygninger (kandidat), herunder også på andre universiteter.

Ph.d.-uddannelserne skal styrkes, herunder navnlig Erhvervs-Ph.d.-ordningen, hvor der i dag uddannes for få.

Uddannelsesinstitutionerne skal - i et samarbejde med erhvervet - i højere grad tænke de kortere og mellemlange uddannelser (Undervisningsministeriet) sammen med jordbrugs- og fødevarekandidatuddannelserne (Videnskabsministeriet). Der skal således være progression i hele uddannelsessystemet, så de studerende ikke støder ind i blindgyder, hvis de ønsker at opkvalificere sig.

Links til bachelor-uddannelser:

KU-LIFE      
AU           
SDU     
DTU    
AAU    

Links til kandidat-uddannelser:

KU-LIFE      
AU       
SDU      
DTU     
AAU