Nye initiativer mod madspild

Bedre mærkning og mere bæredygtig produktion skal mindske madspild. EU-parlamentet vil med nye initiativer halvere madaffald i EU.

Hvert år smides 173 kg mad ud pr. EU borger. Produktionen og bortskaffelsen heraf leder ifølge EU-parlamentet til udledning af 170 millioner tons CO2. Dette tal skal reduceres. Parlamentet arbejder derfor med en række nye initiativer.

Farvel til mærknings-forvirring

Ifølge parlamentet skal man kunne fjerne datomærkninger på nogle typer mad, hvis det er sikkert for forbrugerne. Samtidig ser parlamentet gerne, at forbrugerne får bedre forudsætninger for at forstå forskellen på de forskellige datomærkninger. Der eksisterer fx megen forvirring omkring forskellen på ”bedst før”, ”sidste anvendelsesdato” og ”mindst holdbar”-mærkningerne.  Ved at skabe bedre viden omkring mærkninger er målet at reducere madspild og sikre en bedre bæredygtighed i forbruget af fødevarer. I industrielle lande går, ifølge EU-parlamentet, flest fødevarer til spilde i slutningen af kæden - i distributionen og konsumeringen.

Landbrug & Fødevarer ser positivt på initiativerne. "De danske ingrediensvirksomheder er gode til at udnytte naturens egne konserveringsmetoder til bevaring af fødevarerne. Dermed forlænges holdbarheden og madspildet mindskes. I europæiske lande sker spildet ofte sidst i kæden, og med de rette ingredienser kan dette spild reduceres uden at kvaliteten af produkterne ødelægges", fortæller Chefkonsulent i Virksomheds & Bedriftsmiljø Henrik Bang Jensen. 

Læs også

Dynamiske stregkoder mod madspild. 

Slut med madspild fra restauranter og kantiner.

Henrik Bang Jensen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk