Dine med-medlemmer: Hamlet Protein

Hamlet Protein fremmer sundhed, trivsel og vækst hos unge produktionsdyr verden over. Høj kvalitet og ansvarlighed er i fokus hos virksomheden som efterstræber ressource-effektivitet og gennemsigtighed i alle led af fødekæden.


Hamlet Protein har produktionsfaciliteter i Danmark og USA og sælger til mere end 50 lande verden over.  Administrerende Direktør hos Hamlet Protein Søren Munch fortæller her om virksomheden og dens virke.  


Unge dyr har særlige behov

Landbrug & Fødevarer: Hvad producerer Hamlet Protein og hvor bruges jeres produkt typisk?

Søren Munch: Hamlet Protein producerer højt forædlet sojaproteinkoncentrat til anvendelse i foderet til unge produktionsdyr som smågrise, kalve og slagtekyllinger. Produkterne erstatter andre proteinkilder som f.eks. soja og animalske produkter som fiskemel og blodplasma i fravænnings- og startfoderet.

Unge produktionsdyr har helt særlige behov, når det gælder ernæring. Vores højt fordøjelige sojaproteiner understøtter dyrenes endnu uudviklede fordøjelsessystem og sikrer sund og effektiv vækst de første uger. Effekten er veldokumenteret – både af ledende forskere og af landmænd, der bruger vores sojaproteiner og oplever det giver stor værdi i stalden.


Ressource-effektivitet i produktionen

Landbrug & Fødevarer: Hvordan sikrer i ressource-effektiv produktion?

Søren Munch: Gennemsigtighed og ansvarlighed i alle led af fødekæden bliver stadigt vigtigere. Vi bidrager ved at sikre, at vores produkter fremstilles ressource-effektivt, og at vores leverandører lever op til vores sociale og miljømæssige krav. Hensynet til miljøet har altid vejet tungt hos os. Allerede til vores første foderprodukter designede vi en proces, som krævede et minimum af vand og energi, og hvor det eneste restaffald var såkaldte flygtige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds, VOC). I dag bruges VOC til varmeproduktion, og det betyder, at vores anlæg i Danmark og USA udelukkende udleder damp. Men selv den mest miljørigtige proces kan forbedres. Derfor er vi dedikerede til at mindske vores CO2-fodaftryk yderligere. Begge vores faciliteter lever derfor op til principperne for energiledelsesstandarden ISO 50001.


Større fokus på effektivitet

Landbrug & Fødevarer: På hvilke markeder sælges jeres produkter?

Søren Munch: Alle vores produkter og services er tilgængelige via vores globale forhandlernetværk eller direkte salgskontorer, som samlet dækker ca. 50 lande. Det danske og det europæiske marked udgør samlet den største andel af vores salg, men vi vækster på tværs af vores markeder. Landmændene rundt om i verden får mere fokus på højere effektivitet og højere sundhed, og vi ser en stigende grad af professionalisering. F.eks. i Kina hvor svineproduktionen traditionelt foregår som baggårdsproduktion, men nu i højere grad overgår til professionelle og større produktionsenheder. Det asiatiske marked er ét af vores største vækstmarkeder pt. og udgør ca. 25 % af vores salg.


Samarbejdsmuligheder i ingredienssektoren

Landbrug & Fødevarer: Hvilke former for samarbejde, kunne I forestille jer i relation til andre virksomheder fra ingredienssektoren?

Søren Munch: Helt generelt er vi i Hamlet Protein altid åbne for nye samarbejder på tværs af branchen, men typisk med et omdrejningspunkt omkring vores specialer indenfor protein og ungdyr. Vi har gode erfaringer med både samarbejder en-til-en i branchen og bredere projekter, hvor vi deltager i f.eks. Feed-A-Gene og BioValue. Mere specifikt er vi på udkig efter projekter indenfor protein, men på tværs af alle proteinkilder, samt projekter hvor ingredienser og additiver kombineres med protein. I de nuværende projekter deltager vi typisk med knowhow, ressourcer og test i vores pilot anlæg.

 

Læs tidligere med-medlemmer interview her.

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk