Hvad kan Landbrug & Fødevarers afdeling for Fødevarer- og Veterinære Forhold gøre for din virksomhed?

Landbrug & Fødevarers Afdeling for Fødevare- og Veterinære Forhold arbejder målrettet for at sikre de bedst mulige forhold for ingrediensproducerende virksomheder.


Problematikker inden for det fødevare-regulatoriske

Afdeling for Fødevare- og Veterinære Forhold bistår den danske ingredienssektor med problematikker inden for det fødevare-regulatoriske område. Med dette menes eksempelvis problematikker vedrørende anprisning, mærkninger, mulige anvendelser og eksport i relation til ingredienssektorens produkter.


Arbejder for ingredienssektorens interesser

Vi repræsenterer ingredienssektoren i relevante dialogfora der har til formål at fremme ingredienssektoren. Det kan eksempelvis være faglige fora såsom de Fødevarestyrelsen i Danmark indbyder til, men også europæiske fora såsom EU Specialty Food  Ingredients, European Flavour Association (EFFA) m.v.

I praksis er vi sektorens ”talerør” eller ”forbindelsesofficer” mellem virksomhederne og de fora hvor regler og lovgivning skabes og formes for fremtiden. Når nye regler eller lovgivning er i proces eller høring, sørger vi for, at ingredienssektorens faglige indspil bliver samlet og formidlet. Dette sikrer at reglerne bliver både gavnlige og hensigtsmæssige i forhold til, at de skal fungere i ”virkeligheden” ude i virksomhedens produktioner.

I relation til eksport har vi et mangeårigt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder. Danmark er kendt for sin høje grad af fødevarekvalitet og  -sikkerhed, hvilket giver tillid til danske produkter. Det er en tillid, som ingredienssektoren kan bygge videre på i forbindelse med indtagelsen af nye markeder hvortil deres produkter kan sælges.


Hvordan vi bedst muligt hjælper ingrediensproducerende virksomheder

For bedst muligt at kunne hjælpe ingrediensproducerende virksomheder er det vigtigt, at vi kender de virksomheder vi repræsenterer og deres produkter indgående. Dette sikres bedst gennem en åben og ærlig dialog om produkter, processer og problemstillinger – uanset om det handler om mærkning af et produkt eller arbejdet med åbning af et nyt eksportmarked.

Vi står altid til rådighed for vores medlemmer, og vil meget gerne bringe vores erfaringer i spil i arbejdet for dem. Det er vigtigt at vi har en gensidig forståelse for vores forskellige roller, relationer og netværk – og at vi sammen løfter bedre end hver især.


For mere information kontakt Områdedirektør i Fødevare- og Veterinære Forhold Jens Munk Ebbesen på tlf. 33 39 43 51 eller mail
jme@lf.dk.

 

Læs om Afdeling for Erhvervspolitik. 

 

Jens Munk Ebbesen

Anna Høgberg

Vibeke Møgelmose

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk