Øvrige aktiviteter


International konference om mikrobielle fødevare- og foderingredienser, 2.-4. maj 2018.

Konferencen skal cementere Danmarks ledende rolle inden for mikrobielle fødevare- og foderingredienser. Der skal for alvor bygges bro mellem industrien og forskningsmiljøerne, og forskningen og udviklingen inden for området skal underbygges. Ydermere skal der skabes fokus på lovgivningsmæssige aspekter inden for feltet. 200-300 danske og internationale deltagere forventes at deltage i konferencen der finder sted i det nye Mærsk Tårn i København.

Hovedemnerne for konferencen er følgende:

  • Mikrobielle fødevarekulturer til mejeri-, kød- og vinindustrien

  • Probiotiske kulturer til fødevare- og næringsmæssige supplementer

  • Mikrobielt foder til direkte fodring

  • Gær og gærekstrakt

  • Protein- og peptidingredienser produceret gennem fermentation

  • Metabolitter produceret gennem fermentation brugt som ingredienser i fødevarer og foder

  • Fermenterede drikkevarer

For yderligere information kontakt Sektorchef Anemette Hansen på tlf. 33 39 43 19 eller på mail aha@lf.dk.

Læs mere om konferencen her, herunder mulighederne for at blive sponsor.
 

Innovatefood.dk, 31. august og 1. september 2017

Den 31. august og 01. september 2017 afholdes verdenskonferencen Innovatefood.dk i Aarhus i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Danish Crown, Innovationsfonden m.fl.. Konferencen udgør en platform hvor fødevareindustriens fremtidige udfordringer undersøges og diskuteres. Årets tema er Healthy Food.

Kernen i Innovatefood.dk er virkelige cases fra virksomheder, der kæmper for at finde fremtidens fødevarer. Hver case behandles af såvel udvalgte hold internationale studerende, som håndplukkede eksperter i et unikt åbent forum. Bag årets virksomhedscases står: Arla Foods, Tulip/DC Ingredients, InVALUABLE, Chr. Hansen, Fermentationexperts, AAK og KMC.

På Innovatefood.dk konferencen samles de største udfordringer, de skarpeste hjerner og de mest innovative profiler til sammen at finde nogle af de nødvendige løsninger. En gruppe partnere i Danish Food Cluster står bag dette internationale event der skal skabe et mødested på tværs af landegrænser og fagligheder for at inspirere til fremtidens fødevarer.

Læs mere om Innovatefood.dk her.

For yderligere information kontakt Afdelingsleder Morten Andersen Linnet på tlf. 33 39 42 69 eller på mail mal@lf.dk.


Fødevaredagen, 26. september 2017 - Hvor gode råvarer mødes

Den 26. september 2017 afholder Landbrug & Fødevarer årets Fødevaredag med spændende oplæg, analyser, videndeling, netværk og meget mere. Administrerende Direktør hos Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup byder velkommen og skyder dagen i gang.

Fødevaredagen 2017 samler fødevarebranchen og giver dig mulighed for at møde fagpersoner og -eksperter fra foodservicesektoren og detailhandlen.

Der er fokus på trends og tendenser, og årets store tema er bæredygtighed”, fortæller Chefkonsulent i Afdeling for Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling Vicki Enné Ryge.  

Som ingrediensproducerende virksomhed er Fødevaredagen 2017 en god mulighed for at møde potentielle kunder og samarbejdspartnere, og få indsigt i produktudviklingen på området. Samtidig kan du få et indblik i de trends på fødevaremarkedet som kan have betydning for dig som ingrediensproducent.

Program.  

For yderligere information kontakt Chefkonsulent Vicki Enné Ryge på tlf. 33 39 42 62 eller på mail vkr@lf.dk.


Læs mere om hvordan Fødevaredagen løb af staben i 2016 her.