Landbrug & Fødevarer skal repræsentere den danske aromaindustri i ny europæisk public affairs komité

Sammen med repræsentanter fra store internationale aromavirksomheder og en række nationale aromaorganisationer skal Landbrug & Fødevarer arbejde for den danske aromaindustris interesser på europæisk plan.


Komitéplads åbner nye muligheder

Komitéen består af repræsentanter fra de tre internationale flavourvirksomheder Symrise, Mane og Givaudane, en repræsentant fra hver af de nationale flavourorganisationer i Tyskland, Frankrig, Italien og Danmark samt 2 repræsentanter fra EFFAs ledelse.

Hidtil har Landbrug & Fødevarer kun været repræsenteret i EFFA’s Regulatoriske Ekspertkomite, men med den nye plads i den europæiske Public Affairs Komitéen får Landbrug & Fødevarer nu også en stemme på kommunikationsplan. Det bliver Anemette Hansen, Sektorchef for Ingredienser & Biotek, som skal repræsentere Landbrug & Fødevarer og Danish Flavour Organisation i den nye Public Affairs komité.  

Pladsen giver mulighed for at få større medbestemmelse på de videnskabelige, regulatoriske og kommunikative områder inden for aromaer på EU-plan. Landbrug & Fødevarer er medlem af EFFA gennem Danish Flavour Organization (DFO).


Større medbestemmelse i kommunikation og markedsføring

Den nye komité skal især arbejde med kommunikation og markedsføring af aromaindustrien, herunder dialogen med og påvirkningen af stakeholdere i en række europæiske og internationale organisationer samt i Kommissionen til fordel for den europæiske og danske aromaindustri. Generelt arbejder EFFA på kommunikationssiden især med emner inden for sustainability, conscious diet og creativity.

For danske aromaproducenter betyder DFOs og Landbrug & Fødevarers indflydelse i den nye Public Affairs Komité, at der bliver kortere afstand til en række beslutningstagere i den europæiske aromaindustri, ligesom pladsen giver mulighed for at bringe danske aromainteresser bedre i spil overfor en række internationale og europæiske stakeholdere.


EFFAs mission

Siden etableringen i 1961 har EFFA arbejdet for at beskytte og forbedre aromaindustriens interesser til fælles gavn for sine medlemmer og partnere. EFFA bistår med information og rådgivning i relation til videnskabelige, regulatoriske og kommunikative emner. De tilsigter at være den europæiske aromaindustris stemme og promoverer en fælles europæisk strategi for aromaer der tilgodeser både aromaindustrien og forbrugerne.


For yderligere information kontakt Sektorchef for Ingredienser & Biotek Anemette Hansen på tlf. 33 39 43 19 eller på mail
aha@lf.dk.

Besøg EFFA’s hjemmeside her.