Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fra landet mod byen - ingredienstendenser i Nigeria og Ghana

Statskonsulent ved den danske ambassade i Nigeria Poul Jacob Erikstrup fortæller om, hvordan det nigerianske og ghanesiske marked for ingredienser ser ud nu, og giver et bud på, hvordan udviklingen kommer til at se ud fremover.

Bevægelse fra landet mod byen

Landbrug & Fødevarer: Hvilke tendenser oplever du i relation til ingredienser på det nigerianske og ghanesiske marked?

Poul Jacob Erikstrup: I både Nigeria og Ghana er meget af fødevareindustrien stadig under opbygning. Derfor handler det for ingrediensproducerende virksomheder om at ramme ind mellem dels hvad forbrugerne efterspørger, og dels hvad det er for råvarer der er tilgængelige til forarbejdning.

I Nigeria kan man ikke tale om nationale tendenser men derimod lokale tendenser – det vil afhænge af, hvilket befolkningssegment man kigger på. Eksempelvis lever befolkningen i landdistrikterne af de samme primærprodukter, som de altid har gjort – frugt og grøntsager. Samme tendens ser man hos den fattigste del af den urbane befolkning, som tager landtraditionerne med sig til byerne. I takt med, at bybefolkningen får flere penge mellem hænderne, stiger deres interesse for forarbejdede fødevarer hvor ingredienser ofte indgår. Den del af bybefolkningen der har en medium til høj indkomst handler oftere ind i supermarkeder, og køber i stigende grad convenience produkter. Samtidig køber de også meget streetfood fra gadekøkkener a la dem vi kender fra mange lande i Asien. Vi ser i øjeblikket, at flere og flere flytter fra landet til byen. I takt med at bybefolkningen stiger, stiger efterspørgslen på forarbejdede fødevarer og convenience produkter, og i forlængelse heraf også efterspørgslen på ingredienser.


Positiv vækst påvirker købekraften

Landbrug & Fødevarer: Hvordan kan vi forvente, at det nigerianske og ghanesiske marked for ingredienser kommer til at se ud i fremtiden?

Poul Jacob Erikstrup: I Nigeria bor ca. 55% af befolkningen stadig i landdistrikterne, hvor de grundlæggende lever af primærlandbrug. Det betyder, at der er rigtig mange hænder om at producere fødevarerne. Landmændene er derfor ofte tvunget til at sælge varerne meget billigt, og det er for mange nigerianere ikke længere muligt at leve af deres indtægt som landmænd. Når de ikke længere kan leve af landbruget, flytter de derfor mod byerne for at finde alternative indtægtskilder.  

Derudover er den nigerianske økonomi ved at genvinde sit momentum efter en årrække med recession. Den positive vækst skyldes bl.a. stigende oliepriser, og da oliepriser er en god indikator på i hvilken retning købekraften bevæger sig, er der godt nyt for nigerianerne. Årene med recession og lave oliepriser har desuden tvunget Nigeria til at fokusere på andre erhvervsområder, og her har fødevareområdet stået højt på listen. Det har betydet en større mængde investeringer i området, som forventes at fortsætte.

Jeg tror på, at disse faktorer vil komme til at påvirke markedet for ingredienser positivt. Det vil ikke være et marked der eksploderer i morgen, det vil være et langt træk som er afhængigt af økonomien i landet. Jeg mener derfor, at det kan betale sig for ingrediensproducerende virksomheder at træde ind på både det nigerianske og ghanesiske marked.


Kun få handelshindringer

Landbrug & Fødevarer: Hvilke handelshindringer kan danske ingrediensvirksomheder, der eksporterer til Nigeria og Ghana støde på?

Poul Jacob Erikstrup: Der er faktisk ikke så mange handelshindringer og det bunder i, at der stort set ikke er nogen lokal industri med ingredienser. Det vil sige, at de varer som danske ingrediensvirksomheder kunne sælge ind ikke umiddelbart vil genere det lokale marked.

De hindringer der er, vil manifestere sig som administrativt tunge processer. I Nigeria og Ghana har man et anmeldelsessystem, hvor man som virksomhed skal ind og registrere de produkter, som man gerne vil bringe på markedet. Det kan være en langsommelig affære at få anmeldt produkterne korrekt, og man skal være opmærksom på de fees der kan være pålagt anmeldelserne.


Udfordringer af logistisk karakter

Landbrug & Fødevarer: Hvilke udfordringer ser du som de største, og hvordan tror du bedst de kan overkommes?

Poul Jacob Erikstrup: En af udfordringerne der faktisk gælder for hele Vestafrika er, at en meget stor del af de råvarer der høstes går tabt på ruten til deres slutdestination. Faktisk er det helt op til 40% der går tabt.

Tabet skyldes en lang række faktorer. I nogle tilfælde skyldes det dårlig logistik mellem producent og marked. I andre tilfælde skyldes det, at produkternes levetid afkortes som følge af høje temperaturer. I 30-35 graders varme fordærves mange varer forholdsvis hurtigt, og når køleelementerne i lastbilerne sjældent fungerer efter hensigten fremskyndes fordærvelsen yderligere. En anden udfordring består i måden hvorpå varerne transporteres. I både Nigeria og Ghana har man det med at transportere varer i store flettede kurve, der ofte sættes oven i hinanden under transporten. Det betyder, at når varerne når frem til slutdestinationen, er mange af dem i meget dårlig forfatning, og forbrugerne vil derfor ikke købe dem.

I Nigeria er købekraften, som nævnt, størst i de store byer som fx Lagos der ligger i den sydligste del af landet. En meget stor del af fødevareproduktionen ligger i det nordlige Nigeria, og der er derfor i mange tilfælde langt fra jord til bord. Inden de forlod landet, byggede englænderne en jernbane fra nord til syd, men den er ikke blevet holdt ved lige og er i dårlig forfatning. Det er først i de senere år, at i Nigeria er begyndt at tænke på, at det kunne være en god ide at reparere jernbanen for at sikre ordentlig transport. Hidtil har man nøjedes med at nødreparere jernbanen, men pga. jernbanens forfatning kan togene kun køre med 16 km/t.

Faktisk er det sådan, at der nu er et konsortium der har budt ind på at reparere jernbanen. Derfor forventer man, at den inden for 3-5 år vil komme til at fungere optimalt igen. Jernbanetransport er en mere skånsom transport med bedre kølemuligheder og mindre bump.

Jeg tror på, at ingredienser der kan forbedre produkternes evne til at klare de logistiske udfordringer vil have store muligheder i Nigeria og Ghana.


Læs også

Stort potentiale for den danske fødevareklynge på det afrikanske marked

Sundhedsbølge i USA - hvilke ingredienstrends fører det med sig?

Døren står vidt åben - tendenser på det japanske marked

Ingredienser udgør et vigtigt led i Indiens kommende vækstbølge

Kenneth Lindharth Madsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk