Dine med-medlemmer: KMC

KMC har siden etableringen i 1933 leveret kartoffelbaserede ingredienser af højeste kvalitet til den globale fødevareindustri. Virksomheden satte i 2016 produktions- og afsætningsrekord og rundede en omsætningsrekord på 1,2 mia. kr.


Hos KMC er bæredygtighed, cirkulær økonomi og innovation i højsædet, og virksomheden arbejder målrettet mod at minimere miljøbelastningen. Der arbejdes derfor fokuseret på at tilføre værdi til restprodukterne fra kartoffelstivelses-produktionen, og der er opnået spændende resultater med bl.a. kartoffelproteiner. KMC eksporterer til mere end 80 lande rundt i verden.

Nicolai Hansen CEO hos KMC, fortæller her om tankerne bag virksomhedens ageren på markedet.


Fremtiden for plantebaserede proteiner

Landbrug & Fødevarer: De største aftagere af planteproteiner i dag er fortsat producenter af foder. I stigende grad ser vi dog også, at fødevare­industrien interesserer sig for plante­baserede proteiner. Hvilken fremtid ser KMC for kartoffelproteiner i den sammenhæng?

Nicolai Hansen: Som det er nu sælger vi proteiner til foder, men vi tænker hele tiden på, hvordan vi kan tilføre endnu mere værdi. Vi ved, at kartoffelproteiner har en god aminosyresammensætning, så derfor er det næste naturlige skridt at tænke i fødevare-baner. Kartoffelproteiner er gode i fødevarer, og kan vi tilføre dem her, gavner vi også samtidig avlerne, idet vi supplerende også skaber en merværdi for dem.


Den danske fødevareindustri i front

Landbrug & Fødevarer: Den danske fødevareindustri har på mange fronter en førerposition. På hvilke områder kan ingredienssektoren bidrage til at fastholde denne position?

Nicolai Hansen: Noget af det vi er rigtig gode til i den danske fødevareindustri er, at vi har en fælles kode for ingredienser. Fælles for vores måde at arbejde på er en høj grad af gensidig åbenhed – både overfor hinanden og overfor kunderne. Når vi møder åbenhed, besvarer vi ligeledes med åbenhed. Dette ser jeg som en af årsagerne til, at vi som branche i Danmark klarer os så godt, som vi gør. Vi åbner gerne op og giver viden fra os og har fundet ud af, at det resulterer i rigtig gode løsninger. Denne tilgang giver os gode muligheder for brugerdreven innovation, som opstår, når man for alvor lytter til kunderne og udviser fleksibilitet ved at tilpasse sig deres behov.  Det er vores specielle måde at arbejde med kunderne, der gør os unikke som virksomhed.


Samarbejdsmuligheder for ingredienssektoren

Landbrug & Fødevarer: På særligt hvilke områder kunne KMC forestille sig et samarbejde med andre virksomheder fra ingredienssektoren?

Nicolai Hansen: Vi ser særligt muligheder i fælles rammer på det forskningspolitiske og på det kommercielle område - en klyngetankegang er gavnlig. Supplerende har medarbejderne mulighed for at vandre fra én virksomhed til en anden i samme sektor. På den måde fremmes vidensdeling virksomhederne imellem.


I sidste nyhedsbrev interviewede vi Brian Mørksted hos DNA Diagnostic. Læs interviewet her.