Dine med-medlemmer: ZPD

ZPD A/S udvikler, producerer og leverer som de eneste i Danmark Chondroitin sulfat til kunder verden over. Virksomheden er et datterselskab i den japanske Zeria Pharmaceutical Co. Ltd. Koncern.


ZPD er specialiseret inden for produktionen af Sodium Chondroitin Sulfat til farmaceut-, dyrelæge-, fødevare- og dyrefoder-industrien og fokuserer i sin forretning på kvalitet, fleksibilitet og præcision.

Samer Abou-Houssein, Head of Sales, fortæller her om virksomheden og dens virke.


ZPD’s produkter

Landbrug & Fødevarer: Hvad producerer ZPD og hvor bruges jeres produkt typisk?

Samer Abou-Houssein: ZPD A/S er en af de førende europæiske producenter af Chondroitin Sulfat, der er en af de mest anvendte ingredienser i kosttilskud- og farmaceutiske produkter rettet mod forebyggelse og lindring af ledsmerter, hos både mennesker og dyr.


Markeder og kunder

Landbrug & Fødevarer: På hvilke markeder sælges jeres produkt og hvilke er de vigtigste?

Samer Abou-Houssein: Vores produkter er at finde globalt, men med hovedvægt på Europa og Asien. I Europa står vi stærkt, da vi er en af ganske få producenter af Chondroitin Sulfat, der lever op til den Europæiske fødevarelovgivning, og dermed er i stand til at levere en ægte fødevarekvalitet til kosttilskuds-industrien. I Asien er det vores høje og konsistente kvalitet, fødevaresikkerhed samt sporbarhed der er særlig attraktive for Asiatiske kunder. Der er selvfølgelig også en vis prestige i at bruge europæiske produkter fremfor f.eks. kinesiske.

Landbrug & Fødevarer: Hvad lægger jeres kunder på disse markeder særligt vægt på?

Samer Abou-Houssein: Mange af de her kunder har brugt rigtig mange ressourcer og lang tid på at opbygge deres brand og renommé, og de har derfor ikke råd til at risikere at der bliver sat spørgsmålstegn ved deres kvalitet. De vil sikre sig at fødevaresikkerheden er fuldt ud dokumenteret da én enkelt tilbagekaldelse kan koste rigtig meget, ikke blot hvad angår forbrugeres helbred eller økonomiske tab, men mere langsigtet ift. skade på ens brand og dermed mange års arbejde. Vi bruger derfor modsat mange af vores konkurrenter, rigtig meget tid og mange ressourcer på at sikre korrekt certificering, sporbarhed samt sourcing af de korrekte råvarer, også selvom det kan koste os lidt på bundlinjen.


Samarbejdsmuligheder inden for ingredienssektoren

Landbrug & Fødevarer: Hvilke former for samarbejde, kunne I forestille jer i relation til andre virksomheder fra ingredienssektoren?

Samer Abou-Houssein: Det kunne være interessant at sparre med andre virksomheder fra ingredienssektoren, der står overfor samme udfordringer som os med hensyn til konkurrence fra f.eks. asien, hvor kontrollen er lempeligere og produktionen billigere. Vi er ikke bange for konkurrence, men vi mener at det skal være på lige vilkår, og at man som minimum skal opfylde gældende lovgivning i Europa, som vi er underlagt.

Vi så også gerne et direkte kundesamarbejde med danske producenter af kosttilskud og farmaceutiske produkter der eksporterer til udlandet hvor der fortsat er stort potentiale.

Til sidst kunne det desuden være interessant, at kigge på evt. udviklingssamarbejde med andre virksomheder i sektoren, der kan komme alle til gavn og dermed løfte hele sektoren ift. konkurrenceevnen overfor udlandet.