Sundhedsbølge i USA

Flere og flere amerikanske forbrugere fravælger råvarer og ingredienser med kunstige tilsætningsstoffer. Anna de Klauman, Statskonsulent ved ambassaden i Washington, fortæller.


Efterspørgsel på sunde råvarer driver udviklingen

Landbrug & Fødevarer: Hvilke tendenser oplever du i relation til ingredienser på det nordamerikanske marked?

Anna de Klauman: Vi ser de samme tendenser herovre, som vi har set i EU i mange år. Der er et stort fokus på traceability og dokumentation i hele produktionskæden på grund af en stærkt stigende trend omkring mærkning og anprisning af fødevarer – en udvikling, der er drevet af slutbrugernes efterspørgsel efter ’sunde’ og ’rene’ fødevarer. Jeg var for nylig til en konference hos FDA [Food and Drug Administration; den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse] omkring kriterierne for at mærke fødevarer som ’sunde’, som FDA er i gang med at opdatere. Her blev det nævnt, at økologi og non-GMO er de to hurtigst voksende mærkningskategorier på det amerikanske marked.


Sundhed er ikke længere kun for de rige

Landbrug & Fødevarer: Hvordan kan vi forvente at markedet for ingredienser i Nordamerika kommer til at se ud om fem år?

Anna de Klauman: Det peger i retning af, at de ovennævnte tendenser bliver forstærket over de kommende år. Hvor vi tidligere så, at driverne bag udviklingen i høj grad kom fra den amerikanske øst- og vestkyst, ser vi i dag disse tendenser overalt i USA med urbane miljøer. Tidligere snakkede man meget om, at det kun var de rige amerikanere, der havde råd til at købe økologiske og ’sunde’ fødevarer, men det billede bevæger vi os væk fra. Forældre i den brede middelklasse vil også gerne servere ’sund’ og ’ren’ mad til deres børn. For dem spiller pengepungen stadig en rolle, men de forsøger at gøre det i det omfang, økonomien tillader det. Nogle har råd til hele paletten, andre har måske kun økonomi til lidt mere frugt og grønt i hverdagen”


Innovation er nøglen til markedet

Landbrug & Fødevarer: Hvad kan danske ingrediensvirksomheder der eksporterer til det nordamerikanske marked gøre for at tilpasse sig udviklingen?

Anna de Klauman: Danske virksomheder er godt rustet til at håndtere udviklingen, fordi de er vant til at blive mødt med de samme krav fra EU regulering og de europæiske forbrugere. Det er dog vigtigt at danske virksomheder ikke bruger det som en sovepude, fordi de amerikanske virksomheder har et kæmpe fokus på at tilpasse sig de udviklingstendenser, vi ser. Danske virksomheder skal sørge for at blive ved med at være med forrest, når det gælder udvikling af nye produkter og innovation. Når det så er sagt, så tror jeg engang imellem også, at vi skal huske på, at vi har høj kvalitet og produktionsstandard, som vi skal blive ved med at kommunikere og ikke tage for givet, at de amerikanske kunder er bekendt med. Danskproducerede varer svarer ofte til ’premium’ produkter i USA. Derudover er jeg sikker på, at virksomheder med erfaring fra det amerikanske marked er bekendt med de høje krav til lang holdbarhed ”shelf life” i USA. Her har ingrediensvirksomheder en vigtig rolle i at være med til at sikre gode velsmagende produkter på trods af kravene til den lange holdbarhed i USA.


En mærkningslabyrint forvirrer forbrugerne

Landbrug & Fødevarer: Hvilke udfordringer ser du som de største, og hvordan tror du bedst de overkommes?

Anna de Klauman: Vi ser i øjeblikket flere amerikanske fødevarevirksomheder, supermarkeder og restaurantkæder komme med nogle ret bombastiske udmeldinger om, at de vil være fri for GMO, antibiotika, gluten m.m. inden for få år, uden helt at have forstået hvad det kræver af en global produktions- og leverandørkæde at kunne leve op til sådanne udmeldinger. En anden udfordring er, at mærkningstendensen og antallet af mærkningskategorier kan blive så massiv, at man som forbrugere bliver totalt overvældet. Der synes at være mangel på viden om fødevarer hos forbrugerne, hvilket giver grobund for at ’misbruge’ mærkning og til dels mislede forbrugerne. Her tænker jeg fx på, at mærket ”natural” bruges i stor stil og ganske ureguleret på mange produkter, eller når man ser mærker med glutenfri bøffer og GMO-fri ærter.  


Er du i tvivl om dine eksportmuligheder påvirkes af det politiske klima i USA? Læs mere.

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk