Aktiviteter inden for klima, miljø og energi

Product Environmental Footprint (PEF), 7. december 2017 kl. 10-16

Formålet med dette arrangement er, at informere om EU Kommissionens nye fælleseuropæiske metoder til dokumentation og kommunikation af produkters miljøfodaftryk (PEF) - alt fra mejeriprodukter til maling. Det danske erhvervsliv opfordres til at indlede en praktisk anvendelse i det interne arbejde, til dokumentation af produkters miljøfodaftryk og til markedskommunikation.

Arrangementet er relevant for beslutningstagere indenfor dansk erhvervsliv, som forventes direkte berørt af det nye regelsæt samt for de, der måtte efterspørge miljøinformation om produkterne.

Tilmelding skal ske senest d. 23. november 2017. Det er efter først-til-mølle princippet og deltagelse er gratis.


Læs mere og tilmeld dig via dette link.  

 

Forum for virksomhedsmiljø

Forum for Virksomhedsmiljø varetager virksomheders interesser på miljøområdet. Som medlem får du mulighed for at deltage i proaktiv erfaringsudveksling og idegenerering inden for miljøspørgsmål. I Forum for Virksomhedsmiljø fastlægges rammerne for Landbrug & Fødevarers strategiske arbejde på miljøområdet. Udgangspunktet er de enkelte virksomheders behov samt det samlede erhvervs overordnede politiske stillingstagen. Forummet mødes mindst 3 gange om året og er åbent for alle Landbrug & Fødevarers medlemmer, virksomheder og organisationer.  Interesseret i at deltage? Kontakt Anette Christiansen, Miljøchef i Virksomheds- & Bedriftsmiljø på mail anc@lf.dk.   


Forum for Virksomhedsenergi

Forum for Virksomhedsenergi har fokus på virksomhedernes energiforhold i bred forstand, men med stærkt fokus på omkostninger til energi. I forummet diskuteres strategisk og politisk arbejde på energiområdet og emner relateret hertil: Reguleringsforhold i forhold til elmarkedet, gasmarkedet, priser, tariffer, afgifter, energieffektivisering, klimakrav, muligheder og udfordringer ved vedvarende energi m.v. Det sker med udgangspunkt i aktuelle energipolitiske sager i EU og i Danmark og med udgangspunkt i de enkelte virksomheders aktuelle ønsker. Forummet er åbent for alle medlemmer af Landbrug & Fødevarer der ønsker at få en indflydelse. Lyder det som noget for dig og din virksomhed? Kontakt Jens Astrup Madsen, Leder af afdelingen for Klima, Energi og Planter hos Landbrug & Fødevarer på mail ja@lf.dk.

 

Forum for Bæredygtighed

Forum for Bæredygtighed understøtter Landbrug & Fødevarers medlemmer i problemstillinger skabt af den stigende fokus på bæredygtighed. Som medlem af dette fremadskuende forum får du mulighed for at komme på forkant med udviklingen, og hvad den bringer med sig.  Fokus er på at fastlægge det strategiske arbejde med udgangspunkt i medlemmernes behov. Forummet mødes 2-3 gange om året og er åbent for Landbrug & Fødevarers medlemmer. Vil du deltage eller vide mere? Kontakt Anette Christiansen, Miljøchef i Virksomheds- & Bedriftsmiljø på mail anc@lf.dk.

Henrik Borg Kristensen

Anette Christiansen

Jens Astrup Madsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk