Dine med-medlemmer: Marine Ingredients Denmark

Med en samlet eksportværdi på 3,7 mia. kr. er Danmark Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie. Marine Ingredients Denmark repræsenterer industrien, som er verdens femtestørste producent af fiskeolie og verdens syvendestørste producent af fiskemel.

Den danske fiskemel- og fiskeolieindustri er førende i Europa og nr. syv på verdensplan. Med et skarpt fokus på kvalitet og bæredygtighed bidrager industrien signifikant til den danske økonomiske vækst.

Managing Director Anne Mette Bæk Jespersen fortæller her om virksomheden og dens virke.


Produkter

Landbrug & Fødevarer: Hvilken type ingredienser producerer jeres medlemsvirksomheder og i hvilke produkter bruges disse ingredienser typisk?

Anne Mette Bæk Jespersen: Vores medlemsvirksomheder producerer fiskemel og fiskeolie som primært afsættes til aquakultur. Det vil sige, at produkterne afsættes til fodervirksomheder som anvender dem i produktionen af foder til aquakulturindustrien. Vi ser i øjeblikket også en stigning på efterspørgslen fra pet-food virksomheder, som gerne vil aftage både fiskemel og fiskeolie.

Fiskemel og fiskeolie besidder nogle særlige egenskaber, som er fordelagtige i foder til fiskeopdræt. Foruden anvendelse til animalsk konsum arbejder vi også på at kunne få adgang til markedet for human konsum. Vi ønsker at kunne afsætte vores fiskeolie til fiskeoliekapsler, som mange forbrugere efterspørger. På nuværende tidspunkt er vi hindret adgang, fordi vores medlemmer er animalsk biprodukt-virksomheder. Derfor opererer de under strenge krav til, hvordan råvarerne håndteres. De senere år har vi været i dialog med Fødevarestyrelsen og Kommissionen, og vi har fået deres ord på, at vi fremover kan separere produktionen af produkter til human konsum og produkter til animalsk konsum i tid. Det vil altså sige, at man kan køre produktionen på samme anlæg, hvilket er en stor fordel frem for at skulle producere på helt separate anlæg. Dette er et stort skridt i den rigtige retning.


Markeder og kunder
 

Landbrug & Fødevarer: Hvilke eksportmarkeder er i vækst inden for jeres produktkategori og hvorfor?

Anne Mette Bæk Jespersen: Vores største aftager af fiskemel og fiskeolie er Norge, men vi eksporterer til mere end 60 lande verden over. I Asien ser vi i øjeblikket den største stigning. Særligt i Kina har man en stigende aquakulturindustri og dermed også en stigende efterspørgsel på foder. Derudover har vi også stor eksport til bl.a. Grækenland og Tyrkiet.

Vi har faktisk ikke nok produkter at eksportere. Med det mener jeg, at vi på nuværende tidspunkt afsætter alt det vi producerer, og vi ville sagtens kunne afsætte mere. Vores eksport afhænger af de gældende fiskekvoter, og vi bruger derfor meget tid på at arbejde med det biologiske grundlag for kvoterne. På dette område samarbejder vi bl.a. med DTU Aqua for at gøre fiskekvoterne mere stabile, så der er et bedre grundlag for de virksomheder, der afhænger af fiskene. Vi forsker også i muligheden for at udvikle nye fiskerier – blandt andet efter såkaldt mesopelagiske arter, som lever på meget dybt vand.

Landbrug & Fødevarer: Hvad lægger kunderne på jeres eksportmarkeder vægt på, og hvordan sikrer I, at I bedst muligt møder disse behov?

Anne Mette Bæk Jespersen: Kunderne lægger især vægt på kvalitet og ensartethed i produkterne. På disse områder er Danmark helt i front, og i Kina er danske varer sågar et brand i sig selv. Hos fodervirksomhederne, som er vores største kunder, er bæredygtighed og sporbarhed af stadigt større vigtighed. Dette imødekommer vi bl.a. ved at udnytte restprodukter fra konsumindustrien. Vi køber afskær fra bl.a. sildefabrikker, hvor der er ca. 50 % tilbage af silden i form af skrog, finner, skin mm. efter afskæring. Vi køber ca. 100.000 tons afskær om året og anvender disse spildprodukter som råvareressource. Når vi køber afskær og laver det til fiskemel og fiskeolie, kan det i mange tilfælde klassificeres som økologisk og kan derfor bruges i økologiske opdræt.

Vores medlemsvirksomheder er meget opmærksomme på at møde kundernes krav, og de har derfor stor fokus på kvalitetssikring. De er i tæt samarbejde med kunderne for at sikre sig, at de bedst muligt imødekommer deres krav.


Udfordringer og muligheder for samarbejde i sektoren
 

Landbrug & Fødevarer:  Hvilke udfordringer står I som industri over for?

Anne Mette Bæk Jespersen: Historisk set har vores branche været lidt misforstået. Der er mange grønne organisationer, der synes, at vi tager for meget føde ud af havet på trods af, at det vi fisker, altid er bestemt af biologer på baggrund af grundige videnskabelige undersøgelser.

Samtidig kunne vi godt tænke os en større politisk forståelse for, at det vi producerer, er efterspurgt. Vi er den syvende største producent af fiskemel og den femte største producent af fiskeolie i verden.

Derudover står vi overfor en udfordring i form af Brexit. Vi får ca. 60 % af vores råvarer fra britisk zone, og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, i hvilken retning udviklingen kommer til at gå. Vi håber derfor, at fiskeriet er med i Brexit-forhandlingerne fra start og at man kan koble det til markedsadgang.

Landbrug & Fødevarer: Hvilke former for samarbejde, kunne I forestille jer i relation til andre virksomheder fra ingredienssektoren?

Anne Mette Bæk Jespersen: Vi er særligt interesserede i samarbejde på forskningsområdet. Det er et område, hvor vi halter lidt bagud i forhold til andre i sektoren. Særligt er vi interesserede i forskning på proteindelen, og der er nogle ret dygtige spillere som fx Hamlet Protein.  Derudover er vi interesserede i at forske mere i, hvordan man kan udnytte nye sider af råvarerne som fx KMC der er rigtig gode til at udnytte sidestrømme.

 

Tidligere interviews

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk