Hvordan arbejder Landbrug & Fødevarers Juridiske afdeling for din virksomhed?

Landbrug & Fødevarers Juridiske afdeling har oprustet for at styrke sine juridiske kompetencer på fødevareområdet. Chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fortæller her om afdelingens ansvarsområder.

Kontakt i andet led
Landbrug & Fødevarer: 
Hvordan arbejder I for de ingrediensproducerende medlemmer?

Charlotte Bigum Lynæs: Vores arbejde foregår ofte på tværs af afdelingerne i Landbrug & Fødevarer, når der opstår juridiske spørgsmål. Det kan eksempelvis være spørgsmål angående gebyrer, markedsføring, mærkning, vildledning, konkurrenceret, kontrolrapporter, eller lignende på fødevareområdet. Vi har desuden mange sager, hvor  forvaltningsretten er afgørende – dvs. hvor en myndighed træffer en afgørelse. Vores opgave er at sikre, at afgørelsen lever op til lovgivningens krav og at orientere medlemmet om næste mulige skridt, hvis det ikke er tilfældet.

I mange sager vil den juridiske vurdering indgå som en del af den generelle politiske interessevaretagelse i Landbrug & Fødevarer

Er det ikke en sag for huset generelt, så skal den konkrete sag fra medlemsvirksomheden være principiel eller udtryk for en situation, som andre medlemmer kan komme i, fordi myndighedernes praksis eller lovgivningen er uhensigtsmæssig. Juraafdelingen er således ikke et advokatkontor, som man kan ringe til for at få løst sin juridiske sag. Vi er derimod en juridisk afdeling, som man kan kontakte, hvis der er udfordringer i reguleringen, eller hvis man ønsker sparring om principielle sager. Giver sagen anledning til et møde med den pågældende myndighed, er vi altid klar til det også.

Kort og godt, opererer vi meget bag linjerne, men stiller os også gerne i front der, hvor der er brug for juridisk input.

Hvis man som medlemsvirksomhed har behov for uddybning af en særlig problemstilling inden for Landbrug & Fødevarers kompetenceområde, så kommer vi gerne ud og holderoplæg. Det er en god måde at møde vores medlemmer og forhåbentlig skabe værdi. 

En kompetent sparringspartner

Landbrug & Fødevarer:  Hvilke områder har I særlige kompetencer inden for?

Charlotte Bigum Lynæs: De fleste af vores opgaver er inden for områderne  miljø,-  fødevare,-,  generel EU- og Erhvervsret, konkurrenceret og overordnet persondataret. Vi er let tilgængelige og hurtige. Til gengæld påtager vi os ikke alle sager. Men om ikke andet vil vi kunne hjælpe medlemmet til at finde den rette bistand andetsteds.

Helt konkret er vi tre i afdelingen: Sophie Faltum har særlige kompetencer inden for mærkning, markedsføring og fødevarejura. Helle Guldbrandt Lachmann har særlige kompetencer inden for EU-ret, miljøret samt kontrol. Jeg arbejder selv meget med konkurrence-, persondata og miljøret. Vi dækker altså bredt og har mange retsområder.


Læs også om

Afdeling for Fødevarer- og Veterinære Forhold

Erhvervspolitisk afdeling

Charlotte Bigum Lynæs

Helle Guldbrandt Lachmann

Sofie Faltum

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk