Fokus på ingredienser i ny fødevareforskningsstrategi

Med den nye strategi er visionen, at danske virksomheder skal være globale markedsledere inden for ingredienser, fødevareproduktion, procesudstyr og services i 2030.

Hvis Danmark også i fremtiden skal kunne bryste sig af at være en af verdens stærkeste fødevareklynger, er der behov for øget fokus på forskning og innovation.  Sådan lyder det i den nye fødevareforskningsstrategi, som Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer og virksomheder som bl.a. Arla Foods Ingredients, DC Ingredients, Chr. Hansen, KMC og Foss offentliggjorde i slutningen af september 2017.

"Målet med strategien er en mere optimal anvendelse af forskningsressourcerne baseret på erhvervets forskningsbehov. Strategien er et oplæg til dialog med de forskningsbevilligende organer, universiteter og GTS institutter," fortæller Forskningspolitisk Chef hos Landbrug & Fødevarer Morten Andersen Linnet.  


Strategiens indsatsområder

Strategien stiller skarpt på seks udfordringer, som med forsknings- og innovationsbaserede løsninger kan omsættes til nye forretningsmuligheder: 

 • Forsyning af høj-kvalitets råvarer i en cirkulær økonomi
 • Produkter til den globale forbruger
 • Fødevaresikkerhed 2.0
 • Fødevarer til et sundere liv
 • Effektiv og agil produktion
 • Hurtigere og sikrere til markedet ved udnyttelse af big data.


Udnyttelse af potentialet

Ydermere foreslås syv områder, hvor der med fordel kan investeres i fællesskab på tværs af fødevaresektoren:

 • Bæredygtig råvareproduktion via cirkulær økonomi
 • Fødevaredesign - fra molekylær interaktion til fantastisk spisekvalitet
 • Fødevareanalyser til dokumentation af sikre fødevarer
 • Omics-teknologier - fra molekyle til forståelse
 • Fødevarer der bidrager til sundhed og velvære
 • Agil og intelligent automatisering
 • Forbundet og konkurrencedygtig via intelligent brug af big data


Næste skridt
"Strategien følges nu op med en række fokuserede workshops, hvor virksomheder og forskningsinstitutter stiller skarpt på, de forskningssamarbejder, som bør løftes," siger Morten Andersen Linnet. 


Læs dansk sammendrag af strategien her. 

Læs hele strategien her.


Læs også

Vigtigt at prioritere forskning i fødevareklyngen

Morten Andersen Linnet

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk