Besværlige regler søges

Oplever du som ingrediensproducerende virksomhed at støde på regler der er svære at forstå, er bøvlede og/eller pålægger dig unødige omkostninger?

Landbrug & Fødevarer vil regler der skaber administrativt bøvl og bureaukrati til livs, så det bliver billigere og lettere at leve op til reglerne.

Derfor er Landbrug & Fødevarer en del af Virksomhedsforum for Enklere Regler som har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til regelforenklinger og fjernelse af administrativt bøvl for fødevarebranchen i Danmark. Arbejdsgruppen består af Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv samt LO repræsenteret af 3F og NNF. 

Arbejder du inden for fødevarebranchen, fx med ingredienser, i forarbejdningsindustrien, procesindustrien, foderproduktion, engros- eller detailhandel? Møder du regler, der begrænser det daglige arbejde eller pålægger virksomheden unødige omkostninger? Regler, som er svære at forstå og måske bøvlede at efterleve? Oplever du andre udfordringer, fx når du skal udføre administrative opgaver som indberetninger, registreringer mv?

I så fald vil vi meget gerne høre dine forslag til forbedringer.


Vi vil reducere administrativt bøvl og bureaukrati
Vi takker for de gode allerede indkomne forslag, og opfordrer til, at I kontakter os, hvis I har forslag, spørgsmål eller kommentarer til emnet.

Skriv til Chefkonsulent i afdeling for Erhvervspolitik Susanne Kofoed på tlf. 3339 4264 eller mail sko@lf.dk hurtigst muligt og forklar hvad problemet er og evt., hvordan du foreslår det kunne foregå i stedet.

Regeringen skal behandle forslagene efter følg-eller-forklar-princippet, dvs. regeringen enten skal gennemføre forslaget eller forklare, hvorfor det ikke gennemføres.


Læs også

12 regler forenklet for fødevarevirksomheder

Virksomhedsforum For Enklere Regler

Susanne Kofoed

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk