Viden om ingredienser: Forsker om fiskemel og fiskeolie

Charlotte Jacobsen, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og forskningsgruppeleder for projekter om bioaktive stoffer, som f.eks. proteiner og lipider, har forsket i fiskemel og -olie. Hun giver her et hurtigt overblik over råvarekilder, produktegenskaber, anvendelsesområder og potentialer

 

Råvaregrundlaget

Fiskemel og -olie fremstilles typisk af industrifisk, små vildtfangede marine fisk, som er uegnede til direkte human konsum, da de har et relativt højt indhold af ben og olie. I Danmark fremstilles fiskemel især af tobis og brisling. Restprodukter fra konsumfiskeindustrien f.eks. fra sildefiletproduktion kan også bruges til fremstilling af fiskemel. 

 

Produktegenskaber

Fiskemel og fiskeolie har et højt indhold af protein (afhængig af den anvendte råvare op til ca. 70 %). Proteinerne har desuden en fordelagtig aminosyre-sammensætning, som har en optimal balance i forhold til både animalsk og human ernæring. Derudover indeholder fiskemel og fiskeolie fedt med et højt indhold af de sunde langkædede omega-3 fedtsyrer, som er vigtige for både fisk og mennesker.

 

Applikationsområder

Fiskemel og -olie anvendes primært til fiskefoder, men også til foder til køer, høns og andre husdyr. De anvendes for nuværende ikke til human brug i vores del af verden. Det skyldes primært de strenge regler for, at produkter til mennesker og dyr ikke må produceres i den samme fabrik med mindre produktionen er fysisk adskilt. Med det stigende fokus på cirkulær økonomi og fuld udnyttelse af hele råvaren til fødevarer kan man forvente en stigende interesse for at udnytte fiskemel og -olie fra især restprodukter og nye ressourcer som søstjerner til fødevarer. Det kræver bl.a., at der arbejdes på at forbedre spisekvaliteten.

 

Læs også:

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk