Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Gyldne muligheder for ingrediensindustrien

SEGES, Landbrug & Fødevares viden- og innovationscenter, arbejder med optimeringen af ingrediensindustriens råvaregrundlag. Hvad gøres der strategisk til fordel for ingrediensindustrien?

Anne Lawaetz Arhnung er Direktør for SEGES og Viceadm. Direktør i Landbrug & Fødevarer. Vi har interviewet Arhnung om potentialer og optimering af landmandens værdikæder til fordel for ingrediensindustrien. 


Projekter inden for Planteinnovation og Bioøkonomi i fokus

Landbrug & Fødevarer: Hvordan arbejder SEGES med optimeringen af ingrediensindustriens råvaregrundlag?

Anne L. Arhnung: At arbejde med ingrediensindustrien som aftager af danske råvarer er ikke nyt for SEGES – det nye for os er, at vi med en styrkelse af Landbrug & Fødevarer-indsatsen overfor de mange og meget forskellige medlemmer fra den danske ingrediensindustri får bedre mulighed for at lytte til ønsker og behov for råvarer.

Arbejdet i SEGES for en optimering af ingrediensindustriens råvaregrundlag sker især i to af vore fagområder, nemlig PlanteInnovation og Bioøkonomi. Med hjælp fra blandt andet vores indsats for Future Farming, arbejder vi for at accelerere udviklingen af de bedst mulige afgrøder. Eksempelvis har vi to netop udgivet white papers om hhv. danskproduceret planteprotein til konsum og bioraffinering og helt aktuelt arbejdes der på flere projektansøgninger, der skal give bedre indsigt i, hvad forbrugerne ønsker og om dyrkningsmuligheder. Helt afgørende er det dog, at producenter af ingredienser også selv henvender sig og aktivt deltager i projekter, hvor SEGES inviterer.

 

Nye forædlingsteknikker og avlsprogrammer 

Landbrug & Fødevarer: Hvilket potentiale ligger der for ingrediensindustrien i dette arbejde med landmandens værdikæder?

Anne L. Arhnung: Det er vanskeligt præcist at sige noget om, hvor stort potentialet er i fremtiden, men vi vurderer, at det formentlig er stort, hvis vi forstår at gribe mulighederne. Der er et stort fokus på at udnytte landbrugets råvarer i et helt nyt paradigme i forhold til fx bioraffinering. Vi vil se et langt mere differentieret fokus på forskellige værdistoffer til forskellige formål. Samtidig kan vi via nye forædlingsteknikker og avlsprogrammer påvirke råvarerne i den ønskede retning.

Vi har i Danmark en lang tradition for et tæt samarbejde i hele værdikæden og den evne bliver der i høj grad brug for at forfine og udvikle i forbindelse med markedet for ingredienser. Ser vi fx på de virksomheder, der forarbejder kartofler, er det ikke kun avancerede stivelsesprodukter, som de kan levere, men også proteiner.

 

Mulighed for en større dansk andel af fødevareeksporten

Landbrug & Fødevarer: Kan du pege på yderligere potentialer?

Anne L. Arhnung: Potentialerne ligger også i stort omfang i de eksisterende virksomheders muligheder for at levere ingredienser til udenlandske producenter af fødevarer, helsekost og pharma. Muligheden for en større dansk andel af denne forretning ligger igen i, at de danske ingrediensvirksomheder tager fat i SEGES og dermed dansk landbrug og som i enhver anden sourcing af en råvare, giver os en kravsspecifikation, som landmanden kan levere på. Så tror jeg på, at danske landmænd kan komme til at levere betydeligt mere, end de gør i dag.

Her er det måske især på protein- og olieholdige bælgfrugter samt halvkornarterne. Men jeg tror også på, at vi i gråzonen mellem landbrug og gartneri kan levere mere (ærter, gulerødder, spinat mm.). 

Ingrediensindustrien mødes i stigende omfang af nøjagtig de samme krav til dokumentation og ansvarlig produktion i hele kæden som den øvrige fødevareindustri. Her kan dansk landbrug vise sig at være den nemmeste og mest omkostningseffektive vej til at dokumentere egenskaber, som bidrager til bæredygtig udvikling, ansvarlig produktion og fødevaresikkerhed. Endeligt er der en nærhedsfaktor, der gør sig gældende og som især kan være vigtig ved konceptudvikling for så vidt angår speed-to-market.

 

Vi vil gerne i endnu tættere dialog

Landbrug & Fødevarer: Hvis du skulle kigge ind i fremtiden og planlagte projekter i SEGES, hvilke typer af virksomheder vil SEGES så rigtig gerne i dialog med?

Anne L. Arhnung: Vi har traditionelt fokuseret på den del af afgrøden, der har en her-og-nu værdi som foder eller fødevare, men jeg vil rigtig gerne tale mere med de virksomheder, der arbejder med at maksimere råvareanvendelsen ved forskellige former for raffinering/forarbejdning, herunder også virksomheder, som kan udnytte spildstrømmene. Her vil SEGES have aktiviteter, hvor vi gerne vil have både input og samarbejde. Det kan være fx at udnytte halm eller græs eller pulpen fra maltproduktion gennem en videre forarbejdning.

SEGES har oprettet Future Farming som et vigtigt strategisk initiativ til af afdække, hvilke fremtidige forretningsområder landbruget skal satse på. Her står ingrediensområdet højt på listen. Ingen idé er for vild, vi vil gerne høre alle gode forslag fra industrien i forhold til, hvor vi sammen skal udvikle forretningen inden for dette vigtige område.

 

White papers om bioraffinering og planteprotein til human konsum

Landbrug & Fødevarers Videns- & Innovationshus SEGES har netop udgivet to white papers for fremtidens landbrug. Download dem her:

Ejnar Schultz

Troels Toft

Jakob Lave

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk