Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Den danske fødevareklynge præsenterer løsninger på FN’s verdensmål i New York

Der blev diskuteret løsninger på FN's verdensmål i New York i juli, hvor Landbrug & Fødevarer deltog sammen med førende danske virksomheder.

Befolkningen i verden stiger, og det sætter pres på efterspørgsel af fødevarer og dermed produktionen. En bæredygtig landbrugs-og fødevaresektor står derfor centralt i forhold til at levere på FN's verdensmål. Derfor deltog Karen Hækkerup, Adm. Direktør, Landbrug & Fødevarer sammen med bl.a. Novozymes i FN’s årlige event High-Level Political Forum 2018 i New York i juli måned, hvor lande fra hele verden diskuterer løsninger på de 17 verdensmål.

- I den danske fødevareklynge vil vi meget gerne tage ansvar ift. at nå verdensmålene, og vi gør det allerede. Vi kan f.eks. bidrage med sunde og sikre fødevarer til hele verden, som er produceret på en bæredygtig og ansvarlig måde. Det gør vi allerede i stor stil, men vi lægger os hele tiden i selen for at blive endnu bedre, og det skal vi arbejde meget mere med, siger Karen Hækkerup.

I september 2015 vedtog verdens regeringsledere i FN de 17 verdensmål, der frem mod 2030 skal sikre en mere bæredygtig verden. I den forbindelse forpligtede regeringslederne sig til at lave nationale handlingsplaner for at nå målene, og det er netop det arbejde, der blev afrapporteret på i juli.

Landbrug & Fødevarers fokus på at producere mere med mindre

Landbrug & Fødevarer har valgt at fokusere på at producere mere med mindre, og i den forbindelse blev der offentliggjort en publikation i samarbejde med State of Green med konkrete eksempler på dette fra fødevareklyngen ved et sideevent i New York. Se billede ovenfor fra begivenheden (fra venstre Adam Monroe, Novozymes, VP Public Affairs & Sustainability; Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer, CEO; Daniel Calleja, Europakommissionen, Generaldirektør Miljø; Andrew Steer, World Resources Institute, CEO).

Hent publikationen "Producing more with less".

Et særligt område, hvor den danske fødevareklynge har spidskompetencer, er inden for cirkulær biøkonomi. "Det er et godt eksempel på, hvordan landbrugs- og fødevaresektoren kan bidrage til at nå verdensmålene og sikre samfundsgevinster. Vi er allerede rigtig langt, men vi skal være endnu bedre til at bruge teknologier, der sikrer høj udnyttelse af ressourcer og restprodukter fra produktionen," siger Karen Hækkerup.

Novozymes: Bæredygtighed har altid været en del af vort DNA

I den danske bioteknologivirksomhed Novozymes har man i adskillige år arbejdet specifikt med verdensmålene. "I Novozymes har bæredygtighed altid været en del af vort DNA; det er vor strategi – og ikke udelukkende et skilt på en kontordør," siger Peder Holk Nielsen, Adm. Direktør i Novozymes. Virksomheden arbejder bl.a. med mikrobielt landbrug, hvor man ved hjælp af svampe og bakterier kan forbedre udbytterne væsentligt på den samme mængde areal. Samtidig mindsker det også nødvendigheden af kunstgødning.

- Behovet for at forbedre udbytterne i landbruget stiger i disse år voldsomt. Biologiske løsninger i hele den landbrugsmæssige værdikæde rummer næsten uanede muligheder – og vil udgøre et meget væsentligt bidrag til på bæredygtig vis at nå den store udfordring at brødføde knap 10 milliarder mennesker i 2050, siger Peder Holk Nielsen. Og Novozymes står ikke alene. Rigtig mange virksomheder fra fødevareklyngen har indarbejdet verdensmålene i deres strategier.

Investeringer i verdensmål

Det er også noget, som den danske investeringsfond for udviklingslandene, IFU, kan mærke i deres daglige arbejde. Derfor har IFU også netop i år etableret en særlig fond – den såkaldte Danish SDG Investment Fund - der via direkte investeringer i udviklingslande skal understøtte FN’s verdensmål.

- Danske landbrug og fødevarevirksomheder er blandt de mest bæredygtige og effektive i verden, og vi har rigtige gode erfaringer med at investere med dem i udviklingslande, hvor vores fælles projekter har en positiv, lokal effekt. Verdensmål #2 vil derfor også være et oplagt investeringsområde for Danish SDG Investment Fund, siger Tommy Thomsen, der er adm. direktør i IFU.

 

Ved spørgsmål til Landbrug & Fødevarers arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål:

  • Seniorkonsulent Jeppe Søndergaard Pedersen, jspe@lf.dk
  • Miljøpolitisk Konsulent Camilla Memmert Willadsen, cwi@lf.dk. 

 

         
   

Landbrug & Fødevarers forslag til, hvordan fødevareklyngen kan være med til at opnå resultater på FN's verdensmål:

• Flere danske teknologiløsninger og knowhow ud i verden

• Flere sunde og sikre fødevarer på verdensplan

• Forskning og innovation er platformen for bæredygtighed

• Styrket dansk viden i europæiske standarder

• Effektiv ressourceudnyttelse – teknologiske løsninger til en cirkulær økonomi

• Mindre madspild

• Optimeret udnyttelse af vandforbrug i fødevareproduktion

• Danmark som foregangsland for klimavenlig landbrugsproduktion

• Kickstarte bioøkonomi og fokus på renewable energi

   
         

 

Læs også i samme kategori:

Jeppe Søndergaard Pedersen

Camilla Memmert Willadsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk