Viden om ingredienser: Producent FF Skagen om fiskemel og fiskeolie

FF Skagen har over 50 års erfaring i produktion af fiskemel og fiskeolie til foderproducenter og opdrættere i akvakulturen, landbruget og petfoodindustrien. Vi har interviewet CEO Johannes Palsson.

 

Produktionsprocesser og applikationsområder

Landbrug & Fødevarer: Hvordan producerer I jeres produkt og hvordan kan det anvendes?

Johannes Palsson: Vi pumper fisken fra skibet ind i vores fabrik, hvor vi starter med at koge og presse den. Herefter er den videre proces inddelt i to faser, hhv. tørfasen og væskefasen. Den våde del går igennem en grovcentrifuge, hvor yderligere tørstof skilles fra. Den resterende væske består af vand og vandopløselige proteiner samt fiskeolie, og denne går videre til centrifugerne for at skille fiskeolien fra. Resten af væsken køres gennem en inddamper, der lader yderligere tørstof tilbage. Herefter skilles den sidste olie fra ved endnu en tur gennem centrifugerne. Den tørre del går til tørreren, bliver tilsat antioxidant, nedkølet i melkøler og formalet. Vi har også mulighed for at starte med at rense fisken for dioxin og PCB (polyklorede bifenyler).

Fiskemel består af 70 % protein og er en vigtig ingrediens i al slags dyrefoder, fx til grise- og kyllingeproduktion samt til opdræt af laks og ørreder. Fiskeolien bliver primært brugt til opdræt af laks og ørreder.

Se mere om processen her.

 

Produktegenskaber og -potentialer

Landbrug & Fødevarer: Hvilke muligheder og udfordringer er du som producent stødt på?

Johannes Palsson: Mulighederne ligger i den videre udvikling af vores fiskemel som ingrediens. Vi er i en fase, hvor vi går fra at sælge det som en ren proteinkilde til at sælge det som en aminosyrekilde. Aminosyrer er byggesten til forskellige ting i kroppen. Får man ikke de rette aminosyrer, opstår en form for dysfunktion på det dyr, man har med at gøre. Det vil sige, at fiskemel ikke længere bare er fiskemel, men kan tilpasses de forskellige husdyr, deres alder, årstiden osv. Det handler om dyrevelfærd, tilvækst og miljøbelastning, som alt sammen påvirkes positivt af den rette fodersammensætning.

Vores største udfordringer som branche og som virksomhed handler om ustabiliteten og uforudsigeligheden ift. fiskekvoterne. Derudover er vi udfordret mht. fortoldning samt de forskellige afgifter og skatter, industrien bliver pålagt. Vi synes nogle gange, at det går den forkerte vej og bliver for stor en byrde for virksomhederne.

 

Fremtidsudsigter og samarbejdspotentialer

Landbrug & Fødevarer: Hvilke fremtidsudsigter og samarbejdspotentialer ser du?

Johannes Palsson: Vi ser lyst på fremtiden. Vi har på det seneste fornyet vores produktionsapparat massivt, og der er kommet et øget fokus på kvalitet. Derudover har vi med overtagelsen af en række sildefabrikker og dannelsen af Scandic Pelagic fået større sammenhængskraft hele vejen rundt ved for eksempel at udnytte afskæret fra konsumfisk til produktionen af mel og olie. I det hele taget bliver der ved med at være et behov for mel og olie, såvel til husdyrfoder som til videreforædling som foder til fiskeopdræt.

Vores største samarbejdspotentiale ligger med vores gode kunder, foderproducenterne. Og så skal vi bestemt ikke glemme samarbejdet med vores dygtige fiskere.

Ift. myndighederne ser jeg et stort potentiale i at udvikle et samarbejde, som bygger på større gensidig forståelse og dermed en mere holistisk tankegang i forhold til bl.a. kvoterne.

Ift. andre brancheaktører har vi et rigtig godt samarbejde kørende i og med, at Landbrug & Fødevarer faciliterer at samle fiskeindustrien. Vi i Marine Ingredients Denmark bor sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation til leje hos Landbrug & Fødevarer på Axeltorv i København, og det styrker i den grad samarbejdet og forståelsen i branchen at bo under samme tag.

Yderligere info om FF Skagen her.
 

 

Læs også:

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk