Flere midler til R&D for at sikre bedst mulige resultater

Lær virksomheden TripleNine bedre at kende med CEO Peter Jensen.

TripleNine – Denmark er en af de store aktører i branchen for fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Fabrikken er beliggende på havnen i Thyborøn og modtager årligt mellem 350.000 – 450.000 tons proteinfisk, alt afhængig af hvilke kvoter, der fastsættes fra år til år på de enkelte fiskearter.

Fartøjerne, der lander til TripleNine, spænder lige fra mindre fartøjer, der lander 20 tons til de helt store moderne fiskefartøjer, der kan lande op til cirka 3.500 tons. Det er derfor nødvendigt at have en stor produktionskapacitet til rådighed for at klare de helt store landinger. Og det har de i Thyborøn. Der kan køre 3.000.000 kg proteinfisk igennem fabrikken på et døgn. Det bliver til cirka 625.000 kg fiskemel og 195.000 kg fiskeolie. I døgnet!

 

Fremstilling af fiskemel og -olie

Fremstilling af fiskemel og fiskeolie sker ved en traditionel proces, hvor den friske fisk først koges. Den kogte fiskemasse skilles herefter i enten en presser og/eller en dekanter i en tør- og våd fraktion. Tørfraktionen gennemgår en tørring og formaling for at ende som gode, sunde fiskeproteiner som hovedsageligt sælges som foderingrediens til fiskeopdræt,  grise, kyllinger samt til petfood. 

Våddelen gennemgår en separering, hvor vand og olie skilles. Slutproduktet er, udover er en stor mængde vand, der må sendes på det offentlige rensningsanlæg, en flot og klar fiskeolie rig på Omega 3, som hovedsageligt sælges som foderingrediens til fiskeopdræt, hvor specielt lakseopdræt er det helt store segment.

 

R&D inden for fiskemel og -olie

Der er ikke de store forventninger om, at mængden af proteinfisk vil stige på den lange bane. Det er derfor vigtigt at satse på R&D for at skabe mest mulig værdi af de til rådighed værende mængder. TripleNine – Denmark er en del af en koncern - TripleNine Group - med fabrikker i både Norge og Chile. På Group niveau tilføres der derfor flere og flere midler til R&D, i erkendelse af, at udvikling af de eksisterende produkter og forskning i nye er vigtigt ift. koncernens mål og ambition om fortsat at være blandt verdens førende producenter af marine ingredienser.

Der er ingen tvivl om, at det er vejen til fortsat succes, og det sker i tættere og tættere samarbejde med kunderne for at sikre de bedst mulige resultater. Der ligger et stort potentiale i at arbejde tættere sammen med kunderne for at sikre størst mulig værdiskabelse.

TripleNine satser således på at udvikle skræddersyede produkter tilpasset kunderne primært inden for akvakultur, petfood og landbrug. Hele råvaren skal udnyttes bedst muligt ved, gennem nye processer, at splitte den i flere bestanddele, således at de essentielle næringsstoffer bliver bedre tilgængelige og sikrer dyrene bedst mulig vækst og helse. Første milesten er i hus: Marine phospholider – MPL -  et vandopløseligt Omega-3 produkt, fremstillet på et højteknologisk anlæg i Esbjerg. Og som TripleNine – Denmark i øvrigt har sikret sig patentet på. Og nye produkter er allerede i pipelinen.

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk