Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Hvordan ingredienssektoren bidrager til cirkulær økonomi

Flemming Besenbacher fortæller, hvilken betydning anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi har og vil have for ingredienssektoren, samt hvor stor en rolle sektoren spiller for en bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion.

Regeringen nedsatte i 2016 Advisory Board for cirkulær økonomi, som har til formål at anbefale regeringen, hvordan den kan understøtte erhvervslivets omstilling til cirkulær økonomi. Boardet bestod af ledere fra både store og mindre danske virksomheder. Blandt andre LEGO, Danish Crown og GoMore. Formanden for boardet, Flemming Besenbacher, er udover formand for Advisory Boardet også bestyrelsesformand i Carlsberg A/S og Carlsbergfondet.

Læs Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger.

 

Verdensberømt for at omdanne biologisk materiale

Landbrug & Fødevarer: Hvilke emner er i fokus i anbefalingerne og hvilken betydning har det for ingredienssektoren i Danmark?

Flemming Besenbacher: Ingredienssektoren i Danmark er verdensberømt for at omdanne biologisk materiale til højt specialiserede ingredienser i fødevaresektoren. Ingredienssektoren bidrager således de facto til, at fødevaresektoren bliver mere og mere ressourceeffektiv og bæredygtig. Med anbefalingerne fra Advisory Board for cirkulær økonomi sættes der både fokus på at skabe øget cirkularitet og ressourceeffektivitet indenfor de mineralske kredsløb og de biologiske kredsløb. I forhold til de biologiske kredsløb lå det Advisory Boardet på sinde at fremme raffinering af forskellige typer biomasse til højværdiformål. Herunder f.eks. at fokusere på at dyrke afgrøder, der er specifikt rettet mod bioraffinering til kaskadeudnyttelse, der kan resultere i højværdiformål. F.eks. valgte Advisory Boardet at fokusere en del på dyrkning og bioraffinering af græs-afgrøder, da disse har en stærk miljø- og klimaprofil.

Sidst men ikke mindst anbefalede Advisory Board, at der udarbejdes en National Strategi for Bioøkonomi, der skal bidrage til at prioritere udvikling af og investering i bioøkonomi i Danmark. Er der f.eks. nogle værdikæder eller strømme af biomasse, hvor det vil have særlig strategisk værdi at sætte ind med udvikling og investering?

 

Ingredienssektoren kan bidrage til at løfte ressourceudnyttelsen

Landbrug & Fødevarer: Hvordan kan ingrediensproducerende virksomheder i deres forretning og markedsføring drage fordel af anbefalingerne?

Flemming Besenbacher: Ingredienssektoren bør have en generel interesse i, at flere biologiske ressourcer raffineres til produkter af høj og ensartet kvalitet. Ingredienssektoren kan bidrage til at løfte ressourceudnyttelsen fra relativ lavværdi til relativ højere værdi målt pr. vægtenhed.

Ingredienssektoren har en KÆMPE rolle at spille i forhold til at forløse det bioøkonomiske potentiale i Danmark. Sektoren kan gå aktivt ind i udviklings-aktiviteter, der kan føre frem til at nye biomassestrømme kan opgraderes og markedsføres som foder- og eller fødevareprodukter.

 

Recirkulering og ingredienser

Landbrug & Fødevarer: Hvilken rolle ser du danske ingrediensproducerende virksomheder spille i relation til bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden?

Flemming Besenbacher: Ingrediensproducerende virksomheder kan bidrage ved at opgradere biomasse til højværdiformål – således kan biomasse, der egentlig ville have være endt som affald eller bio-energi opgraderes til foder eller fødevareingredienser. Det vil skabe et reduceret pres på ”jomfruelige” natur-ressourcer. Desuden kan ingredienssektoren bidrage til at omdanne biomasse til ingredienser med egenskaber, der kan bidrage til reduceret ressourceforbrug, mindre energikrævende processer, længere holdbarhed osv. 


Landbrug & Fødevarer: Hvordan arbejdes videre med at omsætte anbefalingerne?

Flemming Besenbacher: Anbefalingerne blev afleveret til regeringen i forsommeren 2017. Regeringen har meldt ud, at den følger op på anbefalingerne med en strategi for cirkulær økonomi i 1. kvartal af 2018. 


NY PJECE: ”Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge”

Landbrug & Fødevarer har netop udgivet pjecen Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge – fra spild til ressource og nye forretningsmuligheder. I fremtidens cirkulære samfundsøkonomi skal man i højere grad til at tænke alt som brugbare produkter, fremfor blot affald. I pjecen sættes der fokus på 8 indsatsområder med konkrete tiltag, der skal hjælpe med at fremme cirkulær bioøkonomi. Download pjecen nedenfor.

Pjece ”Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge”

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk