Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Handelspolitik & Markedsadgang

Handelspolitik & Markedsadgang arrangerer eksportfremstød og kan potentielt facilitere din næste samarbejdspartner.

Ingredienssektoren som central, når der er udenlandsk besøg

Landbrug & Fødevarer: Hvilke opgaver løser I for ingrediensproducerende virk-somheder?

Kenneth Lindharth Madsen: Vi løser en bred palette af opgaver ift. eksport og international handel.

  • Vi arrangerer eksportfremstød, hvor der meget ofte er deltagelse af ingrediensvirksomheder. 
  • Vi arrangerer indgående besøg til Danmark, hvor udenlandske myndigheder og virksomheder hører om styrkerne i den danske fødevareklynge. Her indgår ingredienssektoren centralt og ofte også med besøg hos udvalgte ingrediens-virksomheder.
  • Vi sikrer, at ingredienssektorens interesser forsvares i EU’s handelsaftaler, og vi løser konkrete udfordringer med markedsadgang for ingrediensvirk-somheder.
  • Derudover udarbejder vi også guides - for eksempel en guide til en hurtig indføring i CETA frihandelsaftalen. Find den her.  

 

Fokus på møder med potentielle kunder

Landbrug & Fødevarer: Hvilke konkrete aktiviteter fremmer de ingrediens-producerende virksomheders sag?

Kenneth Lindharth Madsen: Vi kan nævne to eksempler fra sidste del af 2017. I det ene tilfælde arrangerede vi et besøg hos en dansk ingrediensvirksomhed i Jylland for en udenlandsk ambassadør med et par medarbejdere, som konkret efterspurgte en mulig dansk samarbejdspartner for kontakter i hjemlandet. I det andet tilfælde havde vi en ingrediensvirksomhed med på et fremstød i Afrika, hvor der blev sat et rundbordsmøde op med det pågældende lands fødevarestyrelse om konkret vejledning om reglerne for produktgodkendelse. 

Landbrug & Fødevarer: Hvad er vigtigt for jer i forhold til bedst at kunne hjælpe ingrediensproducerende virksomheder?

Kenneth Lindharth Madsen: Vi arbejder hele tiden på at være på omgangshøjde med ingrediensvirksomhedernes aktiviteter på eksportmarkederne. Jo bedre viden vi har om prioriterede markeder og udfordringer med markedsadgang, desto bedre kan vi skrue vores aktiviteter sammen på en måde, som fremmer ingrediens-virksomhederne. Vi er altid meget interesserede i at høre fra virksomheder om specifikke problemstillinger, som vi kan være behjælpelige med at belyse i vores arrangementer, eksportfremstød og lignende.

 

Læs også om

Afdeling for Fødevarer- og Veterinære Forhold

Erhvervspolitisk afdeling

Juridiske afdeling

Analyse & statistik

Kenneth Lindharth Madsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk