Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Vidste du at... ?

… du som virksomhed med fyringsanlæg slipper for omkostningstung opgradering?

I en længere periode har Miljømyndighederne krævet, at fyringsanlæg (1-50 MW) skulle leve op til et NOx krav på 65 mg NOx. Tidligere på året foreslog Miljøstyrelsen at lovfæste denne praksis. Efter længere tids drøftelser med Miljøstyrelsen er det nu lykkedes Landbrug & Fødevarer at få indsat direkte i standardvilkårs-bekendtgørelsen, at anlæg fra før 2001 kan få fastsat et krav på 125 mg NOx. Det vil medføre en væsentlig reduktion i investeringsomkostningerne, da det koster mellem 1 – 2½ mio. kr. at ombygge en kedel til at leve op til kravet på 65 mg NOx. Virksomheder, der har fyringsanlæg slipper derfor nu for en omkostningstung opgradering.

Se den nye standardvilkårsbekendtgørelse her.

Den nye ændring fremgår blandt andet under G 201 (fyringsanlæg mellem 5-50 MW), G 202 (fyringsanlæg på mellem 1 – 5 MW) og afsnit 28 (fyringsanlæg på foderstofvirksomheder), hvor det i en fodnote til grænseværdien på 65 mg NOx fremgår, at myndigheden kan acceptere 125 mg NOx.

Er du interesseret i løbende opdatering på miljørelevante emner?

Landbrug & Fødevarers Forum for Virksomhedsmiljø varetager virksomheders interesser på miljøområdet. Som medlem får du mulighed for at deltage i proaktiv erfaringsudveksling og idegenerering inden for miljøspørgsmål. I Forum for Virksomhedsmiljø fastlægges rammerne for Landbrug & Fødevarers strategiske arbejde på miljøområdet. Udgangspunktet er de enkelte virksomheders behov samt det samlede erhvervs overordnede politiske stillingtagen. Forummet mødes mindst 3 gange om året og er åbent for alle Landbrug & Fødevarers medlemmer, virksomheder og organisationer.

Interesseret i at deltage? Kontakt Anette Christiansen, Miljøchef i Virksomheds- & Bedriftsmiljø på mail anc@lf.dk

 

… det nu er nemmere at introducere ’novel food’ på det europæiske marked?

Den nye EU regulering på ’novel foods’ trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye regulering forbedrer forholdene, så virksomheder lettere kan bringe nye og innovative madvarer ind på EU markedet, samtidig med at fødevaresikkerheden er i top. For eksempel er kategorien ’novel food’ blev udvidet og sikkerhedstjekket af denne foretages nu centralt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

Læs mere om reguleringen her.

Henrik Borg Kristensen

Anette Christiansen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk