Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Hvordan kan du få emner med på Fødevarestyrelsens dialogfora-møder?

Fødevarestyrelsen har etableret en række dialogfora, hvor den orienterer om og drøfter emner med typisk brancheorganisationer. Udvalgte fagkonsulenter fra Landbrug & Fødevarer er medlemmer af foraerne (for specifikke kontaktpersoner – se nedenfor). Hvis du er registreret på vores fagkonsulenters mailliste for foraerne, modtager du forud for møderne dagsordenen for møderne og har mulighed for at sende os kommentarer til emnerne.  

 

Dialogforum for animalske biprodukter (DAB)

I DAB drøftes udfordringer og uklarheder vedrørende animalske biprodukter, herunder både gældende og kommende lovgivning. Formålet er altså problemløsning. På møderne er det muligt at komme med input til ny lovgivning samt forslag til temaer, der kan drøftes på kommende møder. Forummet blev etableret i februar 2017 og det er hensigten at gennemføre 2-4 møder om året, afhængigt af antallet af henvendelser og input fra branchen.


Kontaktpersoner

  • Chefkonsulent Maybritt Kiel Poulsen, mail: mkpo@lf.dk.
  • Chefkonsulent Annette Dresling, mail: adr@lf.dk.

 

Dialogforum Foderstodudvalget

På møderne orienterer Fødevarestyrelsen om nye regler og tiltag på foderområdet samt om emner med foderrelevans, som er til behandling i Den Stående Komité for planter, dyr, fødevarer og foder (Bruxelles). Endvidere orienteres om forhold med relevans for kontrollen med foderstoffer. Der er desuden mulighed for at drøfte andre foderrelaterede problemstillinger, som Fødevarestyrelsen eller et af medlemmerne af udvalget bringer op. Dialogforummet er rådgivende for miljø- og fødevareministeren og for Fødevarestyrelsen i spørgsmål om foderstoffer. Der afholdes 2-3 møder om året.


Kontaktperson

  • Chefkonsulent Morten Damkjær Nielsen, mail: mdn@lf.dk.

 

Vil du gerne modtage dagsordenerne for Fødevarestyrelsens dialogfora-møder?

Hvis du gerne vil have indblik i emnerne på de enkelte dialogforamøder og forud for møderne have mulighed for at indsende kommentarer, er du velkommen til at sende en mail til vores ovenfor nævnte repræsentanter.

Maybritt Kiel Poulsen

Annette Dresling

Morten Damkjær Nielsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk