Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Bliv medlem af ny regulatorisk dialoggruppe om EU Specialty Food Ingredients-emner

Den nye regulatoriske dialoggruppe giver medlemmer mulighed for input til emnerne på dagsordenen til komitémøderne.

Landbrug & Fødevarer er repræsenteret i EU SFIs to komitéer Ingredients Nutrition (NUT) og Food Improment Agents (FIA) – overblik over emner i NUT og FIA

Møderne i den regulatoriske dialoggruppe

Møderne i dialoggruppen foregår forud for selve møderne i NUT og FIA - det er muligt at deltage både fysisk og på telefon. Dagsordenenerne fremsendes til medlemmerne af dialoggruppen senest én uge før møderne i NUT- og i FIA komiteen. På dialoggruppemøderne gennemgås og diskuteres dagsordenen på de forestående møder i NUT og FIA og der informeres om øvrige tiltag. Jeres eventuelle kommentarer og spørgsmål til emnerne på dagsordenen viderebringes til NUT og FIA møderne af Landbrug & Fødevarers repræsentant. Som medlemmer af dialoggruppen vil I således få indflydelse på dagsordenen.

Dialoggruppen er åben for alle Landbrug & Fødevarers ingrediensmedlemmer.

Næste møde i den regulatoriske dialoggruppe: 20. november

Det første møde i den netop stiftede regulatoriske dialoggruppe blev afholdt den 2. november 2018. NUT og FIA møderne foregår hhv. den 6.- og den 13. november, og den 20. november gennemføres et opfølgningsmøde for den regulatoriske dialoggruppe, hvor resultaterne af de gennemførte NUT og FIA møder gennemgås.

Tilmelding og spørgsmål vedr. den nye regulatoriske dialoggruppe

Tilmelding kan ske til Regulatory Affairs Manager Anne Kristine Bækbo, akb@lf.dk, tlf.: 33394927.

Fakta om EU Specialty Food Ingredients

• EU SFI er talerør for EU’s fødevareingredienser, og repræsenterer bl.a. deres medlemmer gennem interaktion med myndigheder for at opnå retfærdig lovgivning.

• EU SFI’s medlemmer består af en række brancheorganisationer og virksomheder (se alle medlemmer her).

• Se mere om EU Specialty Food Ingredients på deres hjemmeside: https://www.specialtyfoodingredients.eu/

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk