Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Russisk efterspørgsel på vestlige ingredienser

Det gigantiske russiske marked for ingredienser vokser hastigt. P.t. importerer Rusland 85% af alle fødevareingredienser.

Ifølge Esben Juul Bergmann Schjødt, statskonsulent ved den danske ambassade i Moskva, er der gode muligheder for danske ingrediensvirksomheder for at få del i kagen. Han fortæller i interviewet nærmere om markedsmulighederne og- udfordringerne.

Fødevareembargo ingen hindring for ingrediensvirksomheder

Landbrug & Fødevarer: Hvilke tendenser oplever du i relation til ingredienser på det russiske marked?

 
 
 
 
 

Esben Schjødt: Rusland har siden 2014 haft en fødevareembargo mod Vesten, hvilket har medført, at Ruslands egen fødevareproduktion er steget kraftigt i de seneste år. Som konsekvens af at russerne nu selv skal producere deres fødevarer, er der generelt en meget stærk efterspørgsel efter teknologi, udstyr og know-how til fødevareproduktion, inkl. i stigende grad produkter, der kan hjælpe med at forædle de russiske fødevarer. Det stigende fokus på forædlingen skal også ses i sammenhæng med, at der især i de store byer er et stigende ønske om øget kvalitet, sundhed, funktionalitet og sikkerhed, hvor de russiske produkter ofte ikke lever op til vestlige standarder. Her forventes ingredienser, tilsætningsstoffer og enzymer at komme til at spille en afgørende rolle.

Voksende russisk marked efterspørger forædlede fødevarer

Landbrug & Fødevarer: Hvordan kan vi forvente, at det russiske marked for ingredienser ser ud i fremtiden?

Esben Schjødt: Generelt meget positivt. Det vurderes, at det samlede russiske marked for fødevareingredienser i øjeblikket vokser 7 - 8% om året. Da der ikke er udsigt til ophævelse af fødevareembargoen mod Vesten, er der ikke udsigt til, at den underliggende stærke vækst i fødevareproduktionen og efterspørgslen efter inputfaktorer som ingredienser vil aftage de kommende år. Samtidig er Rusland, især i storbyerne, præget af de generelle globale tendenser i retning af f.eks. funktionelle/sunde/berigede fødevarer, ready-made fødevarer og så økologi, hvor Rusland er ved at implementere de nødvendige rammevilkår for økologisk produktion. Vedrørende sidstnævnte kan der således forventes en stigende efterspørgsel efter ingredienser, der er i tråd med økologiske produktionsprincipper.

​Attraktivt nærmarked med stort behov for fødevareingredienser

Landbrug & Fødevarer: Hvordan er mulighederne for danske ingrediensvirksomheder, som vil eksportere til Rusland?

Esben Schjødt: Det estimeres, at ca. 85% af alle fødevareingredienser i Rusland er importeret fra Vesten, så samlet set vurderes Rusland som et meget attraktivt marked for danske ingrediensproducenter. Da Rusland samtidig er et nærmarked, hvor man i stor stil spiser de samme typer fødevarer som i Danmark og andre af vores nabolande, ligger Rusland umiddelbart godt for den danske ingrediensindustri.

​Gode partnere essentielt for at konkurrere

Landbrug & Fødevarer: Hvilke udfordringer kan danske ingrediensvirksomheder støde på, når de vil ind på det russiske marked?

Esben Schjødt: Selvom den russiske ingrediensproduktion stadig er beskeden, er der ingen tvivl om, at der de kommende år vil komme flere seriøse russiske spillere på banen, hvilket vil give øget konkurrence. Det skal også ses i sammenhæng med, at der i Rusland er en generel tendens til at fremme ”lokalisering” af produktionen, altså at støtte virksomheder der lægger hele eller dele af deres produktion i Rusland. Samtidig kan Rusland virke som et relativt uigennemsigtigt marked (sprogligt, kulturelt, lovgivningsmæssigt). Det er nødvendigt at gøre et grundigt forarbejde og finde partnere, der kan hjælpe med at navigere i omskiftelige, og ikke altid lige klare, rammebetingelser. Det gælder ikke mindst i sektorer, hvor standarder og grænseværdier for biologiske og (bio)kemiske stoffer er et tema. Her er det særlig relevant at forberede sig og have gode partnere (f.eks. importører/distributører), der kan hjælpe i dialogen med de russiske myndigheder.

Tidligere interviews om eksportmarkeder

Kina - Kina byder fødevareingredienser af høj kvalitet velkommen

Iran - Import af ingredienser er vigtigt led i Irans lokalproduktion

De Forenede Arabiske Emirater - Fødevaresikkerhed på agendaen i De Forenede Arabiske Emirater

Afrika - Fra landet mod byen - ingredienstendenser i Nigeria og Ghana

Indien - Ingredienser udgør et vigtigt led i Indiens kommende vækstbølge

Japan - Døren står vidt åben – tendenser på det japanske marked

USA - Sundhedsbølge i USA

Kenneth Lindharth Madsen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk