Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fødevarestyrelsen styrker rammerne for ingredienssektoren

Læs med og få indsigt i hvordan Fødevarestyrelsen vil styrke rammerne for ingredienssektoren

I starten af det nye år etableres et dialogforum for ingredienser, som skal betjenes af et ingrediensteam i Fødevarestyrelsen. Vi har bedt kontorchef i Fødevarestyrelsen, Anna de Klauman, om at fortælle, hvad det vil betyde for ingredienssektoren og Fødevarestyrelsen.

Hvad er formålet med at oprette et dialogforum for ingredienser?

Regeringen vil etablere et dialogforum for ingrediensbranchen for at sikre en mere samlet og fokuseret indsats fra myndighedssiden overfor branchen. Den danske ingredienssektor er på flere områder globalt markedsførende, og Danmark kan via branchen gå forrest i løsninger af de globale fødevareudfordringer og bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtighed.

Ingrediensbranchen kan bidrage til samfundsmæssige gevinster i både Danmark og resten af verden økonomisk, folkesundheds-, og bæredygtighedsmæssigt igennem de produkter der udvikles og sælges. Derfor er det vigtigt, at vi fra myndighedssiden bakker op og samtidig følger med i, hvordan virksomhederne udvikler sig. Dette forum forankres i Fødevarestyrelsen, som allerede i dag har en stor kontakt med virksomhederne. Dialogforum kan tage emner op bredt, som også berører andre myndigheder, idet andre myndigheder på ad hoc basis vil kunne inviteres til at deltage ved møderne i dialogforummet. Forummet vil bidrage til, at der i større omfang sættes fokus på de særlige udfordringer, som ingrediensbranchen står overfor på tværs af fagområder i styrelsen.

Hvornår starter det?

Første møde vil finde sted i januar.

Hvem kommer til at sidde i det?

Den præcise fordeling af medlemmer er ikke lavet. Der vil være fokus på at sikre en bred og repræsentativ deltagelse fra hele sektoren. 

Hvordan bliver det organiseret i FVST?

Der etableres et særligt ingrediensteam i Fødevarestyrelsen. Ingrediensteamets opgave vil være at bidrage til, at Fødevarestyrelsen på bedst mulig vis, og uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden, hjælper de innovative ingrediensvirksomheder og sikrer optimale rammevilkår. Teamet vil skulle arbejde på tværs af Fødevarestyrelsen og trække på eksisterende ressourcer i Fødevarestyrelsens faglige enheder inkl. kontrollen/de tilsynsførende. Ingrediensteamet vil skulle sekretariatsbetjene dialogforum for ingrediensbranchen.  Endelig vil teamet få til ansvar at koordinere indsatsen på de områder, hvor Vækstteamet har efterspurgt en styrket indsats. - Fx. Barrierer i EU-lovgivningen i forhold til produktion og anvendelse af nye produkter, anvendelse af visse sidestrømme fra fødevareproduktionen, anvendelse af materialer til foder, eller uensartet håndhævelse af den fælles EU-regulering, som kan have stor betydning for ingrediensvirksomhedernes konkurrencevilkår. 

Hvilke ændringer betyder det for FVST?

Med nedsættelsen af ingrediensteamet, i starten af det nye år, skal Fødevarestyrelsen have større kendskab til og ekspertise i ingrediensbranchen. Derfor er Fødevarestyrelsen allerede nu i gang med undersøgelser, der skal kortlægge ingredienssektoren og dens udfordringer.

Fødevarestyrelsen skal fremover tænke på nye måder i forhold til ingrediensbranchen. Heri ligger at der i højere grad skal tænkes i indsatser på tværs af lovgivningsområder, samt prioritere en samlet indsats for ingrediensbranchens rammevilkår.

Klaus Jørgensen

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk