Søstjernefabrikken der producerer højkvalitetsprotein

Danish Marine Protein er et godt eksempel på ingrediensbranchens bidrag til Landbrug & Fødevarers vision om klimaneutralitet i 2050.

Den nyåbnede fabrik i Skive producerer en unik form for protein til dyrefoder, som samtidig er til stor gavn for lokalsamfund og miljø. Læs videre og find ud af, hvordan den innovative virksomhed Danish Marine Protein arbejder, og hvor direktøren Niels Jørgen H. Madsen ser samarbejds- og udviklingsmuligheder.

Unikke marine proteiner
Hvad producerer Danish Marine Protein og hvor anvendes det?

Niels Jørgen Madsen: Vi producerer protein til økologiske dyr – primært smågrise og høns til æglægning. Det produceres af friskfangede søstjerner fra Limfjorden, som så laves til protein. Den færdige vare anvendes til dyrefoder og bliver brugt i nærområdet. Vi ser også på at forarbejde linemuslinger fra opdræt i Limfjorden. De bruges lige nu til konsum, men kan også bruges til protein til dyr.

Til gavn for nærområdet
Hvad betyder bæredygtighed for jer?

Niels Jørgen MadsenDet betyder meget. Vi hjælper miljøet i samarbejde med landbruget. Vores produktion er med til at afhjælpe muslingefiskerne med et stort problem, da søstjerner grovæder muslinger. Samtidig er det ikke nødvendigt at importere proteinfoder fra f.eks. Kina, fordi det er muligt at få lokalt produceret kvalitetsprotein.

Produktionen løser flere miljøudfordringer 
Hvordan bidrager I til målet om, at fødevareerhvervet skal være klima-neutralt i 2050?

Niels Jørgen Madsen: Vi fjerner kvælstof fra vores miljø i form af søstjerner og omdanner dem til gavnlige proteiner. Det betyder meget for os, at det går hånd i hånd med miljøet, og at vi kan skabe en sund forretning, samtidig med at det er sund fornuft for miljøet. Vi bidrager til den cirkulære bioøkonomi ved at afhjælpe flere miljøudfordringer samtidig og producere til brug i nærområdet.

Øget fokus på kvalitetsprotein
Hvilke markedstendenser ser I muligheder i?

Niels Jørgen Madsen: Det bliver vigtigt at lave gode proteiner, da man er blevet mere opmærksom på kvaliteten af råvarerne, uanset om man kigger på konventionelt eller økologisk landbrug. Vi mangler næringsstoffer til dyrene i form af protein, og det kan også dryppe af på at give næringsstoffer til gødning.

Bedre udnyttelse af kompetencer og råvarer i fiskeindustrien
På hvilke områder kunne I forestille jer at samarbejde med andre virksomheder fra ingredienssektoren?

Niels Jørgen Madsen: Vi vil meget gerne være med til at få 2+2 til at give 5 ved at anvende hver vores kompetencer til fælles at bidrage til værdikæden. Vi samarbejder allerede omkring tangprodukter, som kan fås i større mængder til foderindustrien. Marineprodukter har alle gode værdistoffer, aminosyrer og fedtsyrer, som betyder at de er gavnlige for både mennesker og dyr. Vi kunne forestille os at arbejde med fiskeafskær fra fødevareindustrien, som kunne forædles til proteiner til dyrefoder og finde anvendelse den vej. Vi har også kigget på krabber, da vi har dem i de danske farvande – det kan dog være lidt vanskeligt at arbejde med. Også rejeskaller ser vi muligheder i, da de i dag ikke anvendes optimalt. Derudover arbejder vi på at udvinde vegetabilsk protein ud af græs i samarbejde med Vestjyllands Andel, som ejer aktiemajoriteten i Danish Marine Protein.


Landbrug & Fødevarers klimavision

Vi har interviewet Danish Marine Protein i forbindelse med Landbrug & Fødevarers nye klimavision om et klimaneutralt fødevarerhverv i 2050, som du kan læse mere om her. I samme ombæring blev Aliga, der producerer mikroalger til både foder og fødevarer, også interviewet omkring deres klimavenlige produktion.


Sidste udgaves medlemsinterviews

Vestkorn - Protein, fiber og stivelse af ærter og hestebønner

inOmega3 - Fiskeolie i pulverform

Tidligere virksomhedsinterviews