Foto: Unsplash

Danmark kan spille en vigtig rolle i udviklingen af den russiske fødevaresektor

Der er gode potentialer for danske ingrediensvirksomheder at indtræde på det russiske marked fortæller statskonsulent ved den danske ambassade i Moskva, Jan Bay-Smidt. Nye strømninger indenfor fødevareproduktion, bæredygtighed og sundhed er parametre, der sætter Danmark på verdenskortet – også i Rusland.

Ruslands vej mod selvforsyning 
En øget satsning på modernisering og selvforsyning er kommet på den russiske dagsorden og er i dag en selvstændig del af deres nationale sikkerhedsstrategi. Denne har historisk set omfattet større sikkerhedspolitiske anliggender, men ønsket om at løsrive sig fra omverdenen har nu strakt sig til også at omfavne fødevarer. Rusland er et interessant marked for Danmark i kraft af landets størrelse og fokus på at udvikle fødevareområdet. 
Opgjorte tal for 2021 tydeliggør at især danske fødevarer indenfor fisk, skalddyr og enzymer efterspørges på det russiske marked. Samlet set har Rusland købt for 784 mio. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 181,3 mio. kr. siden sidste år. Vores styrkeposition i form af veletablerede teknologier, genetik, funktionelle ingredienser og know-how kan være en hjælpende hånd i retning mod at udbygge og forbedre den russiske fødevaresektor. 
Ruslands fokus på selvforsyning ses bl.a. indenfor fødevaresegmenter såsom kød og mejeri. Siden embargoen i 2014 er en underskov af russiske fødevarevirksomheder skudt i vejret og en yderligere udvikling forventes indenfor de nærmeste år. Her vil dansk fagekspertise gøre god gavn, særligt i primærleddene. 

Nye fødevaretendenser blomstrer op
Udviklingen fra kvantitet til kvalitet er under opblomstring i Rusland. I storbyerne er sunde, bæredygtige og økologiske fødevarevalg under spiring med et øget fokus på at reducere madspild. Nye tal har opgjort at 17 mio. tons fødevarer går til spilde hvert år. Dette svarer til over en tredjedel af al mad i Rusland. Årsagen skyldes ofte manglende teknologiske løsninger og udstyr. 

”På denne front har danske ingrediensvirksomheder gode potentialer for at bidrage med løsninger, der sikrer bedre kvalitet, holdbarhed og funktionalitet af fødevarerne.” tilføjer Jan Bay-Smidt.  

Plantebaseret alternativer og økologi vinder ligeledes større indpas i Rusland. I 2021 er salget steget med 19% og yderligere vækst forventes. Også her vil Danmark kunne positionere sig, i kraft af vores udbredelse af innovative og bæredygtige løsninger på plante- og ingrediensområdet. 
Nye strategiske markedsanalyser er derfor under udvikling, som skal kortlægge fremtidige fødevaretendenser og tydeliggøre forarbejdningsindustriernes vækstmuligheder i Rusland. Landbrug & Fødevarer har et tæt samarbejde med den danske ambassade i Moskva, hvor operative målsætninger behandles med henblik på at fremme samhandel mellem Danmark og Rusland. 

Gode råd hvis du vil eksportere til Rusland

Regulatoriske barrierer med krav om lokal produktion i Rusland samt øvrige russiske standarder, er vigtige betingelser at have for øje, når man som dansk virksomhed vil ind på det russiske marked udtaler Jan Bay-Smidt. I dialogen med de russiske myndigheder kan det derfor være en fordel at have russiske partnere eller kontaktpersoner, der kan hjælpe med at navigere i de politiske rammebetingelser. Her står Landbrug & Fødevarer også til rådighed. 
På trods af embargo og sanktioner mod Rusland i 2014 har danske virksomheder dog gode muligheder for at indtræde på det russiske marked. Den dansk-russiske forretningsklub Agro Business Club er et forum, der gennem mere end 10 år har haft til formål at styrke handelsrelationerne mellem danske og russiske virksomheder indenfor landbrug, fødevarer og agroindustrien. Den danske repræsentation ledes af områdedirektør hos Landbrug & Fødevarer, Jan Laustsen. En synlig og proaktiv tilstedeværelse er afgørende for at udbrede Danmarks markedsadgang til Rusland. 
Regeringskonferencer med deltagelse af danske og russiske fødevarevirksomheder er ligeledes incitamenter, hvor kommercielle interesser drøftes, som kan være med til at positionere Danmark på verdenskortet. 

Kontakt
Landbrug & Fødevarer har et tæt samarbejde med den danske ambassade i Rusland og yder derfor gerne rådgivning til virksomheder, der ønsker at eksportere til Rusland. Ligeledes har L&F årligt delegationsrejser til Rusland. Vi opfordrer derfor til at du kontakter Michael Stahlschmidt på mis@lf.dk.  

 

Michael Stahlschmidt

Nyhedsbrev til ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk