Gik du glip af Ingredienssektorens netværksdag d. 16. november 2021?

D. 16. november 2021 afholdt Landbrug & Fødevarer virtuel netværksdag for ingrediensvirksomheder med interessante oplæg om inspektioner til tredjelande, Daka Denmarks arbejde med bæredygtighed, anbefalinger fra Global Climate Task Force, en update fra Fødevarestyrelsen og Dansk Biokemi, der forbedrer udnyttelsen af danske afgrøder.

Hvis du gik glip af Ingredienssektorens netværksdag kan du læse med her og blive opdateret på de vigtigste højdepunkter fra dagen. 

Chefkonsulent Annette Dresling fra Landbrug & Fødevarer præsenterede en guide til, hvordan virksomheder håndterer inspektioner fra lande udenfor EU med ønske om at eksportere produkter til tredjelande. Oplægget klargjorde rollefordelingen mellem Fødevarestyrelsen, brancheorganisation og virksomhed, når en tredjelandsinspektion løber af stablen. Vidensdeling, gode råd til forberedelse og afvikling af inspektioner var desuden i fokus. 

Ønsker du at eksportere til tredjelande, kan du læse mere i Fødevarestyrelsens guide til inspektion fra udlandet

CEO i Dansk Biokemi Svend Brandstrup præsenterede deres nye innovative metode til at producere biopolymere fremstillet af dansk overskudskorn. Virksomheden arbejder målrettet med at udnytte danske afgrøder ned til mindste bestanddel. Hvedekornets kulhydrater forarbejdes til biopolymere, som potentielt kan indgå i produktionen af bio-plastik til beklædning, sko, medicinsk udstyr m.fl.  
Ressourceudnyttelsen af hvedekornet kan desuden bidrage til en grøn omstilling, hvor afgrødernes kulstof udvindes og dermed erstatter brugen af fossilt kulstof.

Projektleder Tanne Severin Holm fra Fødevarestyrelsen opdaterede os på de nye områder, som Fødevarestyrelsens ingrediensteam har i søgelyset. Her blev det igangværende arbejde med ingredienser til fødevarer, foder og teknisk brug fremlagt. Fokusområdet er en forbedring af vækstvilkårene for ingrediensbranchen indenfor bl.a. sundhed og bæredygtighed. Nye registreringskrav ved eksport til Kina blev præsenteret samt Erhvervsministeriets samarbejdsprojekt om biosolutions. 

Netværksdagen bød desuden på et oplæg fra Project Portfolio Manager, Rikke Klitgaard Friis fra Daka Denmark, som fremlagde deres arbejde med bæredygtighed. Visionen er en sikring af bæredygtig og værdiskabende recirkulering af organiske biprodukter fra landbruget og fødevareproduktionen. Ligeledes ønsker virksomheden at optimere sin interne klimaindsats med fokus på at reducere CO2-udledning fra produktion og transport. Hermed sættes FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen. 

Ønsker du at lære mere om Daka Denmarks arbejde med bæredygtighed, kan du læse deres seneste bæredygtighedsrapport ved at klikke her.  

Seniorkonsulent Maria Stein Knudsen fra Landbrug & Fødevarer gav et indblik i Landbrug & Fødevares Globale Klima Task Force, der sætter fokus på, hvordan vi udbedrer og sikrer fødevareklyngens klimaindsats på globalt plan. Her spiller ingredienssektoren en afgørende rolle, eftersom bl.a. enzymer, proteiner og stivelse kan bidrage til en fødevareproduktion med et reduceret klimaaftryk. Vidensdeling og know-how er ligeledes vigtige grundpiller i udviklingen mod den grønne omstilling.  

Hvis du vil vide mere om Landbrug & Fødevarers Globale Klima Task Force, kan du læse med her.   

Ole Vangsted Ellefsen

Nyhedsbrev til ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk