Foto: PlanteVærket

Landbrug & Fødevarers branchefællesskab PlanteVærket skal skabe værdi for plantebaserede fødevarevirksomheder

Voksende tendenser indenfor produktion og produktudvikling af plantebaserede fødevarer skaber grobund for sparring og kompetenceudveksling. Landbrug & Fødevarer har derfor lanceret branchefællesskabet PlanteVærket til gavn for virksomheder, som ønsker at positionere sig på planteområdet.

PlanteVærket er et initiativ, der skal hjælpe danske virksomheder med at indtræde på det plantebaserede marked. Her vil rådgivning indenfor lovgivning, kommunikation, og salgsfremme være tilgængeligt samt forbrugeranalyser, sparring og netværk. 

Aktuelle forbrugsmønstre tydeliggør at plantebaserede fødevarer vinder større og større indpas hos danskerne, hvoraf 45 pct. forventer at grønne fødevarevalg vil udgøre en større andel af kosten i fremtiden. Vækstpotentialer og øget eksport kan derfor være centrale fremtidsscenarier for danske virksomheder både på et lokalt og internationalt plan. Et behov for at dele erfaringer, tilegne sig nye kompetencer og indsigter er derfor nødvendigt.  
60 virksomheder har allerede vist interesse for branchefællesskabet. D. 29. november 2021 løb første møde af stablen, hvor 45 virksomheder og primærproducenter deltog. Her blev rammerne for plantebaserede fødevarer præsenteret og fremtidige muligheder og udfordringer blev drøftet. 

Landbrug & Fødevarer har gennem mange år haft fingeren på pulsen, hvad angår plantebaserede løsninger og kan derfor bidrage med en bred vifte af redskaber, til gavn for både etablerede og nyopstartede virksomheder. Netværket har desuden til formål at fremme samarbejde virksomhederne imellem. 

Hvad kan netværket tilbyde dig? 

 • Adgang til buisness-to-buisness netværk
 • Adgang til markeds- og forbrugerundersøgelser
 • Adgang til netværk indenfor både producent- og virksomhedsdelen
 • Adgang til netværk indenfor dagligvarehandlen og foodservice
 • Salgsfremmende markedsindsats både i Danmark og på eksportmarkeder
 • Viden om markedsføring og anprisninger
 • Adgang til Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima
 • Viden om fødevarelovgivning
 • Adgang til kommunikations- og kampagneekspertise
 • Synliggørelse af plantesektoren og enkelvirksomheders aktiviteter
 • Koordinering og finansiering af fælles aktiviteter 

Der er gode fremtidsudsigter for grønne initiativer, hvor Danmarks kan styrke sin markedsposition og bidrage til værdiskabelse verden over. PlanteVærket skal derfor hjælpe danske virksomheder med at navigere i de rammebetingelser, der eksisterer på det danske og internationale marked. 

Ønsker du at høre mere om konceptet kan du kontakte chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Lærke Kirstine Lund på mail: lld@lf.dk 

 

Lærke Kirstine Lund

Nyhedsbrev til ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk