Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Stærk med os

Som virksomhedsmedlem hos Landbrug & Fødevarer får du adgang til viden, hjælp til eksport, politisk interessevaretagelse og netværk.

Viden og kompetencer
I Landbrug & Fødevarer dækker vi hele værdikæden i fødevareerhvervet. Vi har unik viden og kompetencer på alle relevante dele af produktionskæden fra jord til bord. Du får adgang til flere end 400 medarbejderes ekspertviden i Landbrug & Fødevarer – og omkring 1.000 i hele koncernen – med stærke kompetencer lige fra miljøforhold, over eksportcertifikater til forbrugeranalyser. 
   

Eksport og nye markeder
Fødevareklyngen er et af Danmarks mest eksportorienterede erhverv. I Landbrug & Fødevarer har vi konstant fokus på eksportmuligheder og markedsadgang for vores medlemmer. Vi har stor viden og indsigt i eksportmarkederne, både i kraft af at vi selv er til stede på hovedmarkederne og gennem tæt kontakt med myndigheder og andre interessenter. Du får mulighed for rådgivning om eksport, afsætning, markedsadgang og veterinære forhold på eksportmarkederne Vi arrangerer eksportfremstød og knytter relevante kontakter, når udenlandske delegationer besøger Danmark.
   

Politisk interessevaretagelse
Vi kender det politiske spil og ved hvordan og hvornår noget kommer på dagsordenen. Vores tilgang er altid konstruktiv og løsningsbaseret på et fagligt grundlag – det giver størst troværdighed og gennemslagskraft. Som erhvervsorganisation bliver vi hørt. Både i kraft af vores tyngde og vores faglighed. Vores fokus er at sikre bedst mulige rammevilkår for vores medlemsvirksomheder. Vi arbejder for dig gennem vores store net af kontakter både til det politiske system og myndighederne – nationalt såvel som regionalt.
   

Netværk og Videndeling
I Landbrug & Fødevarer driver vi virksomhedsnetværk, hvor du kan mødes med andre medlemmer. Vi samler virksomheder med interesse for alt fra Japan til fødevareteknologi. Vi inviterer til dialog om faglige og politiske emner, hvor målet er du både får ny viden med hjem og deler erfaringer med andre.