3339 4355: Husdyrenes dyreværnshotline

Ring hvis du har mistanke om dyreværnssager i landbrugsproduktionen.

Landbrug & Fødevarer ønsker at bidrage aktivt til at minimere antallet af dyreværnsager i landbrugsproduktionen. Vanrøgt i landbruget forekommer desværre indimellem. Ofte ligger der en menneskelig tragedie bag vanrøgt af dyr. Det er svært at opdage sådanne sager i tide. Men hvis vi reagerer på krisetegn, kan nogle af sagerne forhindres i at opstå eller udvikle sig.

Landbrug & Fødevarer har derfor oprettet husdyrenes dyreværnshotline 3339 4355, som du kan ringe til ved mistanke om dyreværnssager i landbrugsproduktionen.

Alle kan henvende sig. Det er et krav, at du giver dig til kende over for Landbrug & Fødevarer, men du vil være anonym i forhold til den, du anmelder.

Hotlinen er åben mandag til torsdag fra 08.00-16.00 og fredag fra 08.00-15-30. Uden for almindelig åbningstid vil det være muligt at lægge en telefonsvarerbesked, og du vil blive kontaktet af en medarbejder næstkommende hverdag.

Vi modtager opkald om dyr i landbrugsproduktionen. Det er der, vi har mulighed for at hjælpe. Hvis du har henvendelser om kæle- eller hobbydyr i nød, kan du henvende dig til for eksempel Dyrenes Vagtcentral 1812 under Dyrenes Beskyttelse.