Lavbundsjord

Vil du i kontakt med en af vores eksperter, kontakt presse@lf.dk eller pressetelefonen +45 33394520. 

 

Vådområder

Anders Panum Jensen

Viceområdedirektør
Vand & Natur
Landbrug & Fødevarer

  • Politik på området
  • Vådområder
  • Miljøforhold•

Irene Asta Wiborg

Chef
Miljø & Land
SEGES

  • Vådområder
  • Miljøforhold
  • Rammer for indsatsen
 

Jordfordeling

Irene Asta Wiborg

Chef
Miljø & Land
SEGES

  • Rammer for indsatsen
  • Landbrugets arbejde med jordfordeling