Vand

Vil du i kontakt med en af vores eksperter, kontakt presse@lf.dk eller pressetelefonen +45 33394520. 

Vandløb, søer og fjorde

Erik Jørgensen

Chefkonsulent
Vand & Natur
Landbrug & Fødevarerr

 • Vandløb
 • Vandplaner
 • Afvanding
 • Minivådområder

Irene Asta Wiborg

Chef
Miljø & Land
SEGES

 • Vådområder
 • Minivådområder
 • Målrettet reguleringer
 • Kvælstofindsats
 • Vandplaner
 • Landbrugets tiltag på området

 

Vandafledning

Erik Jørgensen

Chefkonsulent
Vand & Natur
Landbrug & Fødevarerr

 • Vandløb
 • Vandplaner
 • Afvanding
 • Minivådområder

Rikke Krogshave Laursen

Specialkonsulent
Plante- & MiljøInnovation
SEGES

 • Vandafledning
 • Afvanding