Vand

Vil du i kontakt med en af vores eksperter, kontakt presse@lf.dk eller pressetelefonen +45 33394520. 

Vandløb, søer og fjorde + Vandafledning 

Erik Jørgensen

Chefkonsulent
Vand & Natur
Landbrug & Fødevarerr

  • Vandløb
  • Vandplaner
  • Afvanding
  • Minivådområder