Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Kommentarer

Indlæg fra Landbrug & Fødevarer i diverse medier.

2017

21. Dec 2017
Det er useriøst af Det Økologiske Råd at kritisere os, når vi påpeger behovet for at udvikle et holdbart modelapparat med færre fejl og mangler. Vi reagerer selvfølgelig, når debatten præges mere af følelser end fakta, skriver Morten Høyer, direktør i Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
20. Dec 2017
Det danske landbrugs store succes kan tilskrives landbrugets evne til at samarbejde og yde gensidig sparring. Et godt eksempel på dette er den vidensdeling, der årligt samles i bogen "Oversigt over Landsforsøgene", skriver Anne Lawaetz Arhnung, Seges.
20. Dec 2017
Erhvervslivet efterlyser et politisk signal, der klart markerer, at vi har brug for de rette folk udefra som en del af løsningen på mangel på arbejdskraft.
14. Dec 2017
Markedet og forbrugernes krav ændres hastigt. Derfor bliver det nødvendigt med samarbejde på tværs af brancher, så dansk landbrug kan beholde sin styrkeposition, skriver Jakob Lave, udviklingschef i SEGES.
24. Nov 2017
Bredbånd er i dag at sammenligne med el og vand som helt nødvendigt for borgerne. Derfor skal den offentlige støtte til området gå til at udvikle de områder, hvor behovet er størst. Og det er altså ikke primært i København, skriver Ejnar Schultz, direktør i SEGES Innovation.
23. Nov 2017
Hvis dansk erhvervsliv skal øge væksten, skal landets selvstændige sikres gode skattevilkår. Derfor børe regeringen lempe reglerne i virksomhedsordningen.

22. Nov 2017
Den danske fødevareklynge skaber vækst, eksport og arbejdspladser. Den er kendt verden over for sin kvalitet og høje fødevaresikkerhed, skriver Karen Hækkerup.
21. Nov 2017
Det er ærgerligt, at forskere og landmænd er kommet så langt væk fra hinanden, men det nytter ikke noget, at AU insisterer på at anbefale regulering i landbruget på et ukvalificeret grundlag. Lad os i stedet starte på en frisk, mener Ejnar Schultz fra Seges.
21. Nov 2017
Unges interesse for dansk fødevareproduktion er dalende, og virksomheder oplever store udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere. Der er kritisk brug for nytænkning, hvis Danmark fortsat skal være i top, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, Seges, L&F.
19. Nov 2017
Danmarks Idrætsforbund og Landbrug & Fødevarer står sammen om at gøre det endnu mere attraktivt at leve, arbejde og bo uden for Danmarks største byer.
17. Nov 2017
Der er masser af liv uden for landets største byer, men der er også brug for visioner for, hvordan vi skaber og fremtidssikrer et Danmark i balance. Derfor betyder det noget, hvem der vælges til kommunalbestyrelserne 21. november, skriver Martin Merrild.
17. Nov 2017
Selvfølgelig skal vi have målrettet regulering i landbruget. Men først skal vi have valide data, som vi kan lave ordentlig og fair regulering på baggrund af. Det skriver Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer.
16. Nov 2017
Vi oplever for tiden forskellige debatter, hvor man lader følelserne tage overhånd og glemmer at kigge på fakta, skriver Karen Hækkerup.
15. Nov 2017
Man kan sagtens sikre et godt vandmiljø uden at lukke landbrug. Målrettede indsatser og belønning af den gode adfærd er vejen frem, skriver Frederik von Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer.
09. Nov 2017
Aarhus Universitet er nødt til at tage landbrugets faglighed for gode varer, hvis vi fremadrettet skal arbejde sammen om et bedre vandmiljø, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
06. Nov 2017
En politisk aftale fordeler en milliard til forskning, men ikke nok af midlerne går til forskning inden for fødevareklyngen. Det er problematisk for Danmarks vækst og bæredygtighed, mener L&F.
31. Oct 2017
Hvis vi skal videre i den danske miljøindsats, skal vi ikke kun arbejde for kvælstofreduktioner. Derfor skal det primære virkemiddel heller ikke være udtagning af landbrugsjord, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
20. Oct 2017
Udenlandske eksperters vurdering af vandplanerne er meget klar: Det faglige grundlag - og dermed kravene til landbruget - ikke godt nok. Vi vil fortsat arbejde for reduceret udledning af kvælstof, men vi må og skal have en grundlæggende revision af vandplanerne, så vi får løsninger, der baserer sig på et solidt, fagligt grundlag og realistiske miljømål, skriver Martin Merrild.
13. Oct 2017
Selvstændige har 80 milliarder kr. opsparet i virksomhedsordningen. Men knudrede detaljer i skattereglerne gør, at pengene ikke kommer ud at arbejde.
10. Oct 2017
De grønne krav må justeres, så de giver den enkelte landmand mere frihed. Vækst og indtjening i landbruget er nemlig en forudsætning for, at der kan leveres på den grønne dagsorden, skriver viceformand i L&F, Lone Andersen.
06. Oct 2017
Kritikken af nye Natura 2000-områder er ikke berettiget. Der er nemlig tale om områder, som er bedre egnet til at dyrke landbrug end til at beskytte sjældne arter, skriver Lars Hvidtfeldt.
05. Oct 2017
Naturpakke 2.0 bør have fokus på, hvordan vi kan standse tilbagegangen for Danmarks biodiversitet. Naturplejerne mangler basal viden om natur, og det står i vejen for en målrettet indsats, skriver Heidi Buur Holbeck og Anne Erland Eskildsen, naturfaglige specialister i Seges.
04. Oct 2017
Glyphosat skal længere ned på "bekymringsskalaen" end kaffe, rødvin og bordsalt. Hvis der kommer et forbud, står dansk landbrug med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion, skriver Martin Merrild.
30. Sep 2017
Finanskrisen har resulteret en berøringsangst i nogle banker, så mange landmænd med sund økonomi og gode, rentable projekter liggende i skuffen, har fundet det umuligt at finde finansiering, skriver Marin Merrild.
26. Sep 2017
De lavthængende frugter er allerede høstet i bestræbelserne på at gøre dansk landbrug mere klimavenligt. Derfor bør regeringen afsætte markant flere midler til forskning om klimaeffektive landbrugsløsninger, skriver Lars Hvidtfeldt.
26. Sep 2017
Salget af dansk økologi er steget markant de seneste år. Det skyldes god forskning på området. Men vi skal intensivere forskningen nu, hvis vi skal følge med, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.
22. Sep 2017
Hans Jørn Kolmos generaliseringer og fejlslutninger fører til misinformation. Landbruget har nedbragt forbruget af antibiotika med over 50 procent. Nu skal vi arbejde sammen med den humane sektor om at bekæmpe de resistente bakterier, skriver Per Olsen, veterinærpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.
21. Sep 2017
Der bliver skudt livligt i alle retninger inden for landbruget - både for og imod økologi og konventionel. Det er en diskussion, der ikke fører nogen steder hen, men bare er en effektiv måde at spilde tiden på, skriver Hans Erik Jørgensen.
21. Sep 2017
Der er mangel på arbejdskraft i blandt andet agro-og fødevareindustrien. Det er helt uholdbart. Vi risikerer, at luften går ud af den økonomiske vækst, som vi ellers endelig begynder at kunne øjne igen efter finanskrisen, skriver Karen Hækkerup.
20. Sep 2017
Et solidt forskningsgrundlag vil sikre, at den danske fødevareklynge også er én af de største og bedste i 2030. Derfor har klyngen lanceret en ny strategi for fødevareforskning gældende til 2030.
01. Sep 2017
Landbrug & Fødevarer foreslår, at man åbner op og fornyer den eksisterende ulveforvaltningsplan fra 2014, så den passer til den nuværende situation, hvor ulvene er begyndt at yngle og bestanden dermed vokser hurtigere.
23. Aug 2017
Svaret på, hvem der skal sikre fundamentet for vækst, er hverken Christiansborg eller virksomhederne - det er både/og, fastslår fem erhvervsorganisationer i Børsen.
15. Aug 2017
Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd. I takt med strukturudviklingen er der etableret nye innovative stalde. Vi har en række danske særregler, der går videre end EU-lovgivningen, og landbruget igangsætter løbende frivillige initiativer og projekter i samarbejde med både organisationer, forskere og politikere. Alt sammen gør en mærkbar forskel for de danske grise, fastslår Karen Hækkerup.
09. Aug 2017
Jyllands-Postens afdækning af en række elnetselskabers højrisikable investeringer og store tab på bl.a.trehjulede elscootere, træpillefabrikker og vindmøller har sat ild til en dagsorden, som vi i Landbrug & Fødevarer har kæmpet for i lang tid, skriver Flemming Nør-Pedersen.
02. Aug 2017
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, glemmer respekten for fakta i sin hetz mod landbruget. Regulering skal foregå på et oplyst og fagligt grundlag, skriver Carl Christian Pedersen og Lars Hvidtfeldt
26. Jul 2017
I Danmark producerer vi fødevarer til 16-17 millioner mennesker. Det bidrager massivt til arbejdspladser, vækst og velstand i hele Danmark. Samtidig producerer vi fødevarer med et lille klima- og miljøaftryk. Det kan vi være stolte af, skriver Flemming Nør-Pedersen.
30. Jun 2017
Det er forkert, når økologi fremstilles som en ureguleret produktionsform. I stedet bør gives de bedst mulige rammer for et samlet erhverv, hvor både økologisk og konventionel produktion tilgodeses, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i L&F.
29. Jun 2017
Landmændene bruger kun det gødning, der er nødvendigt, og korrigerer kvælstoftilførslen til behovet i det enkelte år. Helt i tråd med Seges beregninger, skriver Troels Toft, sektordirektør for planter i SEGES.
29. Jun 2017
Ved at bruge urinen fra Roskilde Festival til gødning på sjællandske landmænds maltbygmarker, har de danske landmænd endnu en gang vist, at vi er førende inden for recirkulation, bæredygtighed og innovation, skriver Karen Hækkerup.
29. Jun 2017
Landbrug & Fødevarer tilbyder miljø- og fødevareministeren vækst og arbejdspladser, hvis ministeren fortsætter med at skabe ordentlige rammevilkår for landbruget, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.
25. Jun 2017
De politikere der hævdede, at man ikke kunne stole på landbrugets forventninger om en mindre stigning i gødningsforbruget, end fødevare- og landbrugspakken giver mulighed for, burde give landbruget en undskyldning, skriver Martin Merrild.
24. Jun 2017
Aarhus kommunes påtænkte påbud til landmændene i området om at undlade sprøjtning af deres marker er både unødvendige og ulovlige i forhold til miljøbeskyttelsesloven, skriver Niels Peter Nørring.
14. Jun 2017
Målsætningerne i vandområdeplanerne vil have enorme konsekvenser for de landmænd, som bliver berørt af kravene. Mange vil være nødt til at dreje nøglen om uden garanti for, at fjordene får det bedre, skriver Jens Gammelgaard og Martin Merrild.
14. Jun 2017
Regeringen har skabt ordentlige rammevilkår for fødevareerhvervet uden at gå på kompromis med natur og miljø, skriver direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.
14. Jun 2017
Det Økologiske Erhvervsteam har præsenteret 25 anbefalinger, der bør danne grundlag for en solid, langsigtet og visionær økologi-aftale på tværs af Folketingets partier, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.
06. Jun 2017
I dag afgør Landdistriktsordningen, hvem der skal have penge til naturpleje. Den pulje er for lille og bør suppleres med en national naturindsats i det åbne land, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
01. Jun 2017
Regeringens beslutning om at virksomhederne skal betale mere for fødevarekontrollen, vil gøre det dyrere at producere fødevarer. Det harmonerer ikke med regeringens ønske om at styrke fødevareeksporten, påpeger L&F og DI.
01. Jun 2017
Aarhus Kommunes planlagte pesticidforbud hviler ikke på faglig grund. Der er tale om fuldstændig ubegrundet indgriben i en lovlig aktivitet, som i øvrigt kontrolleres og overvåges af Miljøstyrelsen.
27. May 2017
Borgerne i Aarhus Kommune ikke behøver frygte for kvaliteten af deres drikkevand – trods de skræmmebilleder, som kommunen har meget travlt med at producere, skriver Niels Peter Nørring.
23. May 2017
En stor del af madspildet sker, inden maden bliver solgt til forbrugerne. Altså i processen fra produktion til salg, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for SEGES.
23. May 2017
Politikernes stigende regulering af natur- og miljøområdet er ikke nødvendigvis favorabel. Der er behov for lokale initiativer, som sikrer både naturen og landbruget, skriver viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.
19. May 2017
Vandrådene skal kunne udføre deres arbejde uden ført hånd. Derfor skal Miljøstyrelsens forhåndsafgrænsning på 917 kilometer trækkes tilbage, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.
16. May 2017
Det er positivt, at danskerne og Teknologirådet mener, at landbruget fortsat skal have en solid plads i samfundet. Vi skal dog samtidig tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag, skriver Lars Hvidtfeldt.
15. May 2017
Det er absurd, når Det Økologiske Råd hævder, at dansk landbrug favoriseres i forhold til udledning af ammoniak. Virkeligheden er, at reduktionskravet til Danmark er betydelig skrappere end i de øvrige EU-lande, fastslår Morten Høyer.
04. May 2017
Det er altafgørende for den danske fødevareklynge, at vi kan få eksporteret både fjerkræ, svinekød, mælk, mink og andre danske varer til udlandet. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde, skriver Karen Hækkerup, adm. dir. for Landbrug & Fødevarer.
01. May 2017
Vi er nødt til at finde en mellemvej, hvor de økonomisk effektive landmænd kan fortsætte, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
29. Apr 2017
Dansk kød er smagfuldt, klimavenligt og ressource-effektivt produceret og giver os vigtige proteiner, vitaminer og mineraler, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
28. Apr 2017
Der er grund til at være bekymret for det danske landbrug, hvis den stigende tendens med salg af danske gårde til eksterne investorer fra både ind- og udland fortsætter, skriver ph.d. Rasmus Blædel Larsen og formand for Familielandbruget Lone Andersen.
20. Apr 2017
Overraskende mange danskere mener ikke, at globaliseringen har været positiv for dansk økonomi, skriver Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
05. Apr 2017
Antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil. Politikere og erhvervsorganisationer indleder nu en fælles kamp mod protektionisme og har stiftet Free Trade Fight Club.
04. Apr 2017
Der er store potentialer for effektiviseringer i forsyningssektoren. Effektiviseringer der løber op i milliarder, som kan komme alle til gode, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
04. Apr 2017
Sønderborg Kommune bør købe landbrugsjorden ved Mjang Dam fri, hvis kommunen ønsker at jorden skal være pesticidfri, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer.
01. Apr 2017
Daværende miljøminister Ida Auken forhandlede i 2012 en aftale, der forpligtede Danmark til at reducere ammoniakudledningen i 2020 med 24 pct. Intet andet land meldte et så højt reduktionskrav ind. Det har kostet Danmark milliarder af kroner og tab af flere tusinde job.
31. Mar 2017
Coop har kritiseret det nye statslige dyrevelfærdsmærke for ikke at løfte dyrevelfærden nok. Alt imens, at Coop sælger masser af fersk grisekød, som ikke er i nærheden af, at ville kunne opnå blot et enkelt hjerte i det nye statslige dyrevelfærdsmærke.
28. Mar 2017
Vækstpotentialet i dansk produktion af cannabis til medicinsk brug er utrolig stort, det er derfor godt, at regeringen er begyndt at åbne op for netop den mulighed, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand hos Landbrug & Fødevarer.
24. Mar 2017
Danmark skal ruste sig til fremtidens fødevareproduktion. Det kræver, at vi tør gå alternative veje og være blandt de første til at tage ny forskning i brug, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for SEGES.
21. Mar 2017
I 2012 forpligtede Ida Auken sig på, at vi kan reducere vores ammoniakudledning med 24 procent frem mod 2020. Det er en skandale for landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
17. Mar 2017
Vi er som økologer helt afhængige af recirkulerede næringsstoffer, herunder at vi kan bruge den gødning, der ryger gennem biogasanlæggene, fastslår Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i L&F.
13. Mar 2017
Miljøstyrelsen gør sig medskyldig i, at Danmarks grundvand bliver stemplet som forurenet. EU misforstår tallene og Danmarks Naturfredningsforening misbruger tallene, fastslår direktør Morten Høyer fra Landbrug & Fødevarer.
13. Mar 2017
De danske svineproducenter tages tilsyneladende som gidsler i en politisk manøvre, når socialdemokraterne kræver samråd om kupering af haler. Partiets egen handlingsplan er i færd med at adressere problemet.
10. Mar 2017
Det danske grundvand bliver i tilstandsrapporter fejlagtigt vurderet til at være langt værre end, hvad det er. Derfor er der behov for klar kommunikation om grundvandets tilstand, skriver Morten Høyer og Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
10. Mar 2017
Danmarks Naturfredningsforening rammer ved siden af med deres kritik af Esben Lunde Larsen (V), skriver viceformand for L&F, Lars Hvidtfeldt, på Altinget.dk. Fødevareklyngen er allerede langt på den cirkulære økonomi takket være realistiske mål.
03. Mar 2017
Der skal helhedstænkning til i miljøarbejdet - varige, målrettede virkemidler der gavner flere ting på én gang, for eksempel natur, klima og miljø. Niels Peter Nørring svarer på kritik i dagbladet Information.
20. Feb 2017
En ny husdyrlov er på vej - og det er en lov, der vil give både større fleksibilitet og forbedre Danmarks konkurrenceevne og produktivitet. Derfor er der brug for handling nu, selvom det er en kompleks sag, skriver Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer.
12. Feb 2017
Danmark er førende i cirkulær økonomi, hvilket EU-Kommissionen fremhæver i ny rapport. Men ensartede europæiske miljøstandarder er nødvendige, hvis dansk konkurrenceevne ikke skal forvrides, mener Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.
10. Feb 2017
De nye vandråd skal i gang med at vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af vandområdeplanerne. L&F håber, at rådene vil træffe fagligt korrekte beslutninger på baggrund af reelle vurderinger af de enkelte vandløb.
08. Feb 2017
Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.
08. Feb 2017
Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.
31. Jan 2017
Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.
30. Jan 2017
En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.
26. Jan 2017
Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.
25. Jan 2017
Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.
20. Jan 2017
Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
18. Jan 2017
Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.
17. Jan 2017
Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.
16. Jan 2017
Det er nu 10 år siden vi fik den nye offentlige struktur med kommunesammenlægninger og regioner i stedet for amter. Landdistrikternes dom over strukturreformen må blive: Bestået, men med plads til forbedringer, skriver Lone Andersen, viceformand i L&F.
15. Jan 2017
Mens milliarder af danske pensionskroner investeres i udlandet, tørster mange danske virksomheder efter investeringer. Politikerne bør lempe reglerne for, hvordan pensionsmilliarder kan investeres, skriver L&F's cheføkonom.
12. Jan 2017
Underernæring er en udfordring, både for mange ældre og for samfundet, skriver Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup.
10. Jan 2017
Agroindustrien er ligesom andre brancher i industrien ramt af, at der er for få med en faglært uddannelse. Det kan resultere i, at virksomheder i Danmark taber ordrer til udlandet, fastslår formanden for Dansk Agroindustri og Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
09. Jan 2017
Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.
06. Jan 2017
Danskerne betaler for meget for forsyningsydelser. Derfor er regeringens plan om at trimme forsyningssektoren meget positiv for både forbrugere og virksomheder, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
05. Jan 2017
'Morgenkommentaren' på Investor, finans.dk, 5. januar 2017. Af Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer

05. Jan 2017
Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.
04. Jan 2017
Holland har overladt ansvaret for forvaltning af landmandsejede naturarealer til fællesskaber af flere hundrede landmænd, og det giver store fordele for både naturen, landmændene og myndighederne. Vi skal lade os inspirere, skriver planchef Trine Eide og landdistriktschef Jørgen Korning fra SEGES.
03. Jan 2017
Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

2016

29. Dec 2016
Det er både godt og rigtigt, når regeringen i sit grundlag lægger op til at hjælpe generationsskifter i virksomheder på vej gennem en revision af arveafgiften. Det kan vi kun byde velkomment. Problemstillingen med at sikre, at nye generationer kan komme i gang som selvstændige er lige nu uhyre aktuel, ikke mindst i landbruget, skriver Lone Andersen og Peter Jørgen Kock.
28. Dec 2016
Den folkelige skepsis over for en åben og fri verdenshandel er udbredt. Det er en af de helt store diskussioner, som regeringen derfor også har taget meget alvorligt i det nye regeringsgrundlag, skriver Anders Samuelsen, udenrigsminister, Brian Mikkelsen, erhvervsminister, Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.
21. Dec 2016
I stedet for at lancere et nyt, privat økologimærke, som Økologisk Landsforening vil, skal vi i stedet videreudvikle økologien ved at styrke det fælles røde Ø, skriver Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.
16. Dec 2016
Økologien skal først og fremmest udvikles via positive tiltag, og ikke ved at gøre det vanskeligt at være landmand – hverken økologisk eller konventionel, skriver Hans Erik Jørgensen, formand for Økologi-sektionen i Landbrug & Fødevarer, i en kommentar til Økologisk Landsforenings ti-punktsplan.
14. Dec 2016
Antibiotikaforbruget til dyr og mennesker har endnu ikke samme bevågenhed i mange europæiske lande som i Danmark. Nu er det imidlertid lykkedes for Landbrug & Fødevarer at få emnet på dagsordenen i den europæiske arbejdsgruppe for dyresundhed, skriver L&F's viceformand Lone Andersen.
14. Dec 2016
En øget afvanding af markerne og et bedre miljø omkring vandløbene kan sagtens forenes, og nu går arbejdet i den rigtige retning. Det skriver L&F’s viceformand, Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.
25. Nov 2016
Danskerne er i dag fattigere end for 10 år siden. Derfor skal en ny regering turde fortsætte i vækstsporet - og helst i højere fart.
25. Nov 2016
Det er positivt, at Etisk Råd anerkender, at brugen af GMO ikke er skadelig for hverken mennesker eller dyr, da genteknologi er et værdifuldt redskab til udviklingen af afgrøder i det danske landbrug, skriver Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.
16. Nov 2016
Fjernelse af PSO-afgiften vil øge produktionen i samfundet. Den vil også fremme grønne investeringer, fastslår direktør Flemming Nør Pedersen i JP Aarhus.
16. Oct 2016
Der bliver tegnet et billede af skrabehøners forhold, som ikke svarer til virkeligheden, skriver Karen Hækkerup adm. direktør, Landbrug & Fødevarer og Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef, Danske Æg.
09. Oct 2016
DR's dækning af MRSA CC398 i grise virker tendentiøs, usaglig og mangelfuld, skriver Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer og Erik Larsen, formand for Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.
06. Oct 2016
Vi skal have gang i væksten, som er nøglen til velstand. Vi skal gøre samfundskagen større, skriver Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup.
05. Oct 2016
Så længe der ikke findes regler for de øst- og sydeuropæiske landes forbrug, kommer vi aldrig problemerne til livs.
30. Sep 2016
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at man ikke betragter prosulfocarb som en trussel mod hverken miljøet eller sundheden. Også selv om man så brugte den maksimale dosering, hvilket så godt som aldrig sker, skriver Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.
29. Sep 2016
Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst, skriver Lars Hvidtfeldt.
27. Sep 2016
Der er meget at tjene på tættere samarbejde med amerikanerne, fastslår miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og L&F's formand Martin Merrild i Børsen.
21. Sep 2016
Debatten om forsyningssektoren bør ikke fortabe sig i en ideologisk strid for og imod privat ejerskab. Ingen forestiller sig, at der skal være fri leg, så vi skal ikke på forhånd afskære os fra selskabstyper og kapital, der måske kan hjælpe til at skabe mere effektiv drift, fastslår L&F og Dansk Energi.
19. Sep 2016
Danske landmænd er i klimakampens førerfelt. Vi har en af verdens mest klimaeffektive produktioner og har reduceret CO2-udledningen fra den danske landbrugssektor på ca. 20 procent siden 1990.
30. Aug 2016
Vi er glade for, at skiftende regeringer de senere år har gennemført reformer, så flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Tilsammen vil det betyde et øget arbejdsudbud på hen ved 120.000 mennesker i 2020. Men behovet er større, skriver Karen Hækkerup i Jyllands-Posten.
27. Aug 2016
Vi skal skrue op for ambitionerne herhjemme og satse endnu mere på vores vigtigste råstof. Forskning og innovation er en klog investering, der giver vækst og nye private arbejdspladser. Det fastslår L&F, DI og Dansk Erhverv.
24. Aug 2016
Den indsats, dansk landbrug gjorde på klimaområdet inden 2005, bliver overset i Kommissionens nye udspil. Det er helt ulogisk, skriver Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer på Altinget.dk.
15. Aug 2016
Gul anemone, engkabbeleje og vandranunkel. Naturen har mange kære navne, og det er en fornøjelse at bruge den nye app fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan være med til at bygge bro mellem land og by.
04. Aug 2016
Der sker så meget på landet. Det er bare Sørens svært at få øje på, for vi må ikke rigtig skilte med det. Det fastslår Lone Andersen, viceformand i L&F.
12. Jul 2016
Fundamentet for dansk landbrug er, at vi arbejder som selvstændige og individuelle mennesker, der er dybt engageret i skabelsen af egen lykke. Samtidig med at vi er integreret del af forpligtende fællesskaber, skriver landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.
11. Jul 2016
I landbruget er vi optaget af at sikre en god miljøtilsand i det marine miljø, fastslår Agri Nords formand Carl Christian Pedersen og viceformand for L&F Lars Hvidtfeldt i et indlæg.
23. Jun 2016
Regeringens naturpakke gør reglerne på natur- og miljøområdet enklere. Det kan være med til at anspore de landmænd, der vil arbejde aktivt med naturtiltag, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
23. Jun 2016
Stærke politiske kræfter i EU vil arbejde hårdt for at sikre, at Storbritannien er stillet væsentligt dårligere uden for EU end inden for, fastslår L&F’s cheføkonom Frank Øland i Berlingske.
21. Jun 2016
Danmarks egen udledning er minimal, men vi kan gøre en forskel for klimaet ved at lære andre lande, hvordan man producerer fødevarer bæredygtigt, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.
17. Jun 2016
Skal der rokkes ved danskerne sundhed, er et fortsat tæt samarbejde mellem fødevareindustrien, organisationer og myndigheder afgørende. Det skriver Arlas Jakob B. Knudsen og Landbrug & Fødevarers Karen Hækkerup på Altinget.dk.
09. Jun 2016
Regeringen har vist, at det rent faktisk er muligt at lave holdbare løsninger på miljøområdet, som på samme tid øger landmændenes muligheder for at producere effektivt og lønsomt, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
08. Jun 2016
En mere målrettet regulering af landbrugets produktionsvilkår kan komme både landbruget, naturen og hele samfundet til gode, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
26. May 2016
Styrkelse af biodiversiteten, afbureaukratisering og målretning af naturindsatsen er nogle af de centrale dele i regeringens længe ventede naturpakke, som Landbrug & Fødevarer tager rigtig godt imod, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.
26. May 2016
Danske virksomheder og myndigheder kan hjælpe Kenya med at øge effektiviteten i landbruget og fødevareproduktionen fastslår Esben Lunde Larsen og Karen Hækkerup.
26. May 2016
Som landmænd er det - sagt på jysk - utroligt træls at ens erhverv tages til indtægt for at være forhærdede miljøsyndere. Vi landmænd er jo netop karakteriserede ved at bo med vores familie midt i naturen og vi er meget ofte gået ind i faget på grund af et ønske om at arbejde med dyr og færdes i det fri, skriver Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Lone Andersen, næstformand for Landbrug & Fødevarer.
25. May 2016
I debatten om landbrugspakken er landbruget blevet beskyldt for at negligere miljø- og klimahensyn, blot der kan produceres effektivt. Men effektivitet og miljøhensyn er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, fastslår L&F's formand Martin Merrild.
24. Apr 2016
Folkebevægelsen mod ensomhed arrangerer i den kommende uge fælles spisning 400 forskellige steder i landet. Fem pct. af danskerne over 16 år er ensomme. Problemet er mest udbredt blandt unge under 30 og ældre over 80. Første skridt er at bryde tabuet omkring ensomhed, fastslår Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.
15. Apr 2016
Dansk landbrug vil også i fremtiden være i det globale førerfelt, når det gælder klima og miljø. Det kommer landbrugspakken ikke til at ændre på. Debatindlæg af direktør Flemming Nør-Pedersen i Nordjyske Stiftstidende.
11. Apr 2016
Imponerende vækstrater gør Asien til et særdeles interessant marked. Det er baggrunden for, at række danske virksomheder deltager i et erhvervsfremstød til de tre Asean-lande Singapore, Indonesien og Malaysia.
22. Mar 2016
Det skal være motiverende at oprette og pleje naturen. Alt for mange initiativer konflikter med EU-kontrollen i dag. Naturen skal ikke puttes i kasser, og der skal være meget mere elastik i lovgivningen, fastslår Kurt Jørgensen, formand for nf plus, og Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i et fælles indlæg.
09. Mar 2016
Landbruget vil forsat gerne bidrage med at uddanne elever, men efter at tilskuddet til praktikpladser gradvist er fjernet, er det blevet meget dyrt. En løn svarende til SU under skoleopholdene kunne give flere mod på at tage praktikanter, mener viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer.
09. Feb 2016
Der er mange nye forretningsmuligheder, som bare ligger og venter, inden for bioøkonomi, skriver formand for 3F’s grønne gruppe Vagn Henriksen og L&F-viceformand Lars Hvidtfeldt på Altinget. De opfordrer politikerne til at finde lidt mod og handlekraft frem.

2015

14. Dec 2015
Der kvitteres for EU-kommissionens initiativ til fremme af cirkulær økonomi. Bioøkonomien glimrer dog ved sit fravær, lyder det fra viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.
10. Dec 2015
Det koster både landbruget og samfundet milliarder af kroner hvert år, at Danmark har indført strammere miljøregler end resten af EU, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
20. Oct 2015
I denne uge er der dansk erhvervsfremstød i Indonesien i forbindelse med regentparrets besøg i landet. Indonesien har et kæmpepotentiale for bl.a. landbrugs- og fødevaresektoren, fastslår Karen Hækkerup sammen med udenrigsminister Kristian Jensen og DI formand Lars Mikkelgaard-Jensen.
16. Sep 2015
Energi-, forsynings-og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortjener ros for at ville ændre Danmarks forpligtelse til at reducere udledningen af klimagasser fra 40 pct. til 37,5 pct. Det skriver Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer, og Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF, i Berlingske.
26. Aug 2015
Martin Merrild opfordrer til, at man trods de nuværende kæmpeproblemer som alt for mange af Danmarks landmænd står i, husker på at der gemmer sig et menneske, en familie og en masse bekymringer bag hver enkelt landmandsfamilie. Indlæg bragt i Jydske Vestkysten.
13. May 2015
Snakken om MRSA har skabt panik i dele af landet, men heksejagten på svineproducenter er ikke rimelig. Vi må have de rette proportioner ind i debatten.
05. May 2015
I det daglige har landmænd og virksomheder ofte svært ved at finde hoved og hale i det virvar af regler, der udgår fra myndighederne. Alt for ofte er reglerne formuleret af embedsmænd uden inddragelse af de folkevalgte på Christiansborg.
04. May 2015
Hvis politikerne ændrer planloven, så produktionsvirksomheder får lov flytte på landet, kan det skabe mere liv i yderområderne. Indlæg af Niels Pedersen Qvist og Lars Hvidtfeldt.
03. May 2015
Vi skal se at få rullet den røde løber ud og få de arbejdsivrige og kompetente indvandrere i arbejdstøjet, så de ikke vælger andre lande på deres vej. Debatindlæg i Jyllands-Posten af Martin Merrild, formand for L&F, og Thomas Søby, cheføkonom i L&F
19. Apr 2015
Der bør etableres en platform eller børs, hvor ukurant frugt og grønt kan afsættes. Indlæg i Jyllands-Posten af Selina Juul og Karen Hækkerup.

2014

19. Feb 2015
Efter 33 år med fastkurspolitik er det ikke realistisk at tro, at Nationalbanken vil bryde den danske krones bånd til euroen. Danmark er blevet en sikker havn i en tid med geopolitisk uro i Europa, global krise og faldende oliepriser. Debatindlæg i Jyllands-Posten af L&F's formand Martin Merrild og cheføkonom Thomas Søby.
04. Dec 2014
MRSA-udfordringen skal løftes internationalt. Debatindlæg i Politiken af ledende overlæge Steen Lomborg, Hospitalsenhed Midt og direktør Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion.
04. Dec 2014
Vi kan ikke spise os ud af madspild. Men organiseret anvendelse og uddeling af overskudsmad til sociale formål handler om andet og mere end at mindske madspild. Det sætter fokus på måltidet, inviterer mindre kendte fødevarer tilbage på middagsbordet og skaber nye sociale fællesskaber og ressourcer.
02. Dec 2014
Så længe GMO ikke udgør en trussel i forhold til menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, tvivler man ikke hos Landbrug & Fødevarer. Man skal udnytte teknologiens muligheder, skriver chefkonsulent for Landbrug & Fødevarer Bruno Sander Nielsen på Altinget: Fødevarer.
17. Nov 2014
Menneskeskabte klimaforandringer vil i stadigt stigende grad medføre temperaturstigninger, ekstreme vejrforhold og geopolitiske uroligheder. I mange år har det været legitimt at pege på markedskræfterne som løsningen, når man vil ændre en uønsket tendens eller adfærd. Men markedet og folks pengepung er måske ikke altid det mest hensigtsmæssige middel til at få folk til at reflektere over deres handlinger. Opinion i Berlingske.
05. Nov 2014
Vi har ikke råd til længere at undervurdere det brune guld, vores affald og restprodukter fra industriproduktionen. Vi skal i gang med at skabe det biobaserede samfund. Det bliver fremtidens samfund.
04. Nov 2014
Vi er nødt til at lægge kortene på bordet og invitere danskerne inden for i en stald, som måske ikke ser ud, som den gjorde på Morten Korchs tid. Det moderne landbrug er industrialiseret på linje med alle mulige andre industrier, som Danmark godt kan tillade sig at prale med. Vi kommer ikke til at brødføde verden med klappegrise og gårdsalg. Men kommer skinken fra Danmark, er der garanti for kvalitet, bæredygtighed og innovation.
29. Oct 2014
Som nation bør vi insistere på at være med helt fremme og ikke være bange for at tjene penge, mens vi er med til at sikre, at verdens fødevareproduktion bliver både bæredygtig og intensiv efter dansk forbillede. Kronik i Berlingske af Martin Merrild og Karen Hækkerup.
23. Sep 2014
Det er absolut ikke en guldrandet forretning for Danmark, at vi har for vane at stramme EU-reglerne. Tværtimod koster det på bundlinjen hos dansk erhvervsliv. Vi spænder kun ben for os selv ved at gå længere end naboerne.
15. Jun 2014
Boligmarkedet i mange landsbyer er kollapset, og der er brug for politisk nytænkning, skattefordele og en bulldozer, hvis landsbyerne skal være attraktive at slå sig ned i fremover.
15. May 2014
For perspektivets skyld: Mediestøtten overhaler i år landbrugsstøtten. Det er med til at understrege, at offentlige tilskud og støtteordninger kaster gode samfundsbidrag af sig, men også at der er paradokser forbundet hermed. Kronik i Jyllands-Posten af Martin Merrild og Søren Gade
01. May 2014
Sojacertifikater er ikke den eneste vej til at sikre mere bæredygtig sojaproduktion, fastslår L&Fs adm. direktør Søren Gade i Børsen, som svar på kritik fra Verdensnaturfonden
24. Apr 2014
Brev fra Landbrug & Fødevarers adm. direktør Søren Gade til landets borgmestre.
20. Mar 2014
Dyrevelfærdsdebatten i Danmark skal ikke være en skyttegravskrig, men en debat, som alle parter går ind i med intentionen om at skabe realistiske og konstruktive løsninger. Økonomi og dyrevelfærd udelukker ikke hinanden. Kronik af Erik Larsen formand for Landbrug & Fødevarer, svineproduktion i Jyllands-Posten.
18. Mar 2014
Dansk Energis selvopfundne kriterier er alt for snævre. De politisk fastsatte omkostninger til energi er ikke bare et problem for en lille gruppe virksomheder. Kronik af Søren Gade i Børsen.
10. Mar 2014
Selvom efterspørgslen på bæredygtigt producerede fødevarer med tiden vil stige, vil konkurrencen stadig være nådesløs. Derfor skal det kunne betale sig for danske landmænd at stå op om morgenen, så alle vores råvarer ikke ender i lande, hvor erhvervsklimaet er mere behageligt.

04. Feb 2014
Alternativet til selv at producere grise i stor stil er at eksportere problemerne med dyrevelfærd til udlandet. Derfor er det nødvendigt at klippe en hale og hugge en smågris, hvis den danske svineproduktion fortsat skal bidrage til den danske velfærd. Kronik af Martin Merrild og Erik Larsen i Politiken.