Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Den danske svineproduktion har et ansvar for at bremse udbredelsen af blandt andet MRSA CC398. Men i en globaliseret verden er det ikke nok, at vi kun i Danmark har fokus på at minimere udbredelsen af resistente bakterier. For så længe mennesker, dyr og varer rejser på tværs af landegrænser, vil vi have et massivt pres af resistente bakterier fra resten af verden.

Krig mod resistente bakterier på tværs af grænserne

MRSA-udfordringen skal løftes internationalt. Debatindlæg i Politiken af ledende overlæge Steen Lomborg, Hospitalsenhed Midt og direktør Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion.

Indlæg i Politiken 4. december 2014

Af Steen Lomborg, ledende overlæge, Mikrobiologi Midt-Vest, Hospitalsenhed Midt og Claus Fertin, direktør i Videncenter for Svineproduktion

I en tid hvor historierne i medierne efterlader det indtryk, at svineproduktionen i Danmark på grund af resistente bakterier er en tikkende bombe under hele den danske folkesundhed, er det på tide at løfte blikket og kigge ud over landets grænser. Resistente bakterier er en alvorlig trussel mod hele klodens befolkning. I nogle af Europas sydlige lande er mere end halvdelen af stafylokokkerne resistente over for de almindeligt anvendte antibiotika. I Danmark er det kun knap to procent. Det kan vi takke vores restriktive antibiotikapolitik og høje hygiejne på hospitalerne for.

Men selvom vi i Danmark blandt andet har sænket antibiotikaforbruget i svineproduktionen betragteligt for at bremse udbredelsen af resistens, må vi konstatere, at resistens også er et voksende problem i Danmark. Det drejer sig ikke kun om den tredjedel af MRSA, som er af typen CC398 og overvejende er knyttet til svin, men også hovedparten af MRSA, som er mange andre typer uden forbindelse til husdyr.

Der er intet, der tyder på, at MRSA har givet anledning til nye typer af stafylokokinfektioner. Ser man på statistikken fra 1960 og frem til nu, har der været en jævn stigning i antallet registrerede blodforgiftninger med stafylokokker. Vi må formode, at, siden mennesket for tusinder år siden begyndte at leve tæt sammen med dyrene, er der hele tiden sket en udveksling af mikroorganismer mellem husdyrene og mennesket. Det er næppe første gang, stafylokokker er udvekslet mellem svinet og mennesket.

Den danske svineproduktion har et ansvar for at bremse udbredelsen af blandt andet MRSA CC398, og vi skal have endnu mere fokus på at nedbringe antibiotikaforbruget. Antibiotikaforbruget kan være en af årsagerne til en del af resistensproblematikken, som vi kæmper mod i dag. I en globaliseret verden er det dog ikke nok, at vi kun i Danmark har fokus på at minimere udbredelsen af resistente bakterier. Vi lever ikke på en isoleret ø, hvor vi kan ”holde vores egen sti ren”. For så længe mennesker, dyr og varer rejser på tværs af landegrænser, så vil vi have et massivt pres af resistente bakterier fra resten af verden.

I løbet af det seneste halve år har en arbejdsgruppe bestående af læger, dyrlæger, myndigheder, forskere og landbruget udarbejdet en status på MRSA CC398 i Danmark – samt en række anbefalinger til mulige løsninger. Og det er netop i fællesskab, vi ikke bare skal erkende udfordringerne – men også søge løsningerne. Fælles er arbejdsgruppens forståelse af, at MRSA CC398 ikke kan udryddes i Danmark, og at vi har brug for en indsats for at nedbringe antibiotikaforbruget – både til mennesker og dyr. Mest vigtigt er dog, at MRSA-udfordringerne skal løftes internationalt. Det kan i første omgang være i EU-regi, da de fleste andre EU-lande har væsentligt større udfordringer med resistente stafylokokker end Danmark. Helt konkret bør en række lande i Europa tage ved lære af Danmark og nedsætte antibiotikaforbruget – både humant og veterinært.

Den resistente stafylokok MRSA CC398 er en stor udfordring i den danske svineproduktion. Men mediedebattens dommedagsbillede giver ikke et virkelighedstro billede af den egentlige sundhedstrussel, som denne gruppe af resistente bakterier udgør. Vi har indtil videre set fem dødsfald af MRSA CC398 over de seneste tre år. Det er fem for mange, men i samme 3 årige periode er mere end 1000 mennesker døde af helt almindelige stafylokokker. Hvis man er meget syg og svækket i forvejen, så er det meget alvorligt at få en blodforgiftning med stafylokokker. Dette uanset om der er tale om resistente eller penicillinfølsomme bakterier.

Svineproducenterne under Landbrug & Fødevarer har netop besluttet at halvere brugen af det vigtige antibiotikum tetracyklin inden udgangen af 2015. Det er et markant skridt, som andre lande bør følge. Derudover foreslår den danske MRSA-arbejdsgruppe, at den nuværende Gultkort-ordning, der regulerer antibiotikaforbruget i svineproduktionen, i fremtiden skal have fokus på at flytte forbruget til præparater, der ikke bruges til behandling af mennesker.

Vi kan kæmpe herfra og til dommedag for at udrydde MRSA-bakterier, men vi vil ikke have en chance for at opnå succes, før andre lande også får øjnene op for udfordringerne. Danmark er i forvejen forrest på en række parametre, der lader meget tilbage at ønske af vores konkurrenter og kolleger i udlandet. Vi tager også gerne førertrøjen på MRSA-området, men politikerne på Christiansborg og i Bruxelles skal hjælpe, så det bliver en fælles europæisk indsats.

Seneste nyt fra lf.dk