Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

L&F: Kommissionen har glemt bioøkonomien

Der kvitteres for EU-kommissionens initiativ til fremme af cirkulær økonomi. Bioøkonomien glimrer dog ved sit fravær, lyder det fra viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

Indlæg bragt på Altinget.dk den 14. december 2015

Af Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer

EU-Kommissionen offentliggjorde i sidste uge en pakke med initiativer til fremme af såkaldt cirkulær økonomi.

Pakken indeholder bl.a. en handlingsplan og en række forslag til direktiv-ændringer og har som formål at bidrage til øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Europa. Det skal ske gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og ressourceeffektivitet.

Det er et godt og vigtigt skridt, Kommissionen tager med pakken. Der er meget store perspektiver i cirkulær økonomi, og det er fint, at Kommissionen har fokus på madspild og udnyttelse og indsamling af husholdningsaffald. Men desværre nøler kommissionen med for alvor at inddrage bioøkonomien i handlingsplanen.

Det er ærgerligt, for der er et kæmpepotentiale i bioøkonomi. Bioøkonomi handler kort fortalt om at fremstille kendte produkter af biologiske råvarer, som er anderledes end de gængse råmaterialer. På den måde kan man skabe mere værdi af bio-restprodukter. De fleste af de produkter, som der i dag skal bruges olie til, kan i fremtiden være lavet af biomaterialer. Det er en forudsætning for, at vi kan nå målet om et fossilfrit samfund.

Mange af de nødvendige teknologier er allerede udviklet. Der fremstilles eksempelvis plastik af kartoffelstivelse, virksomheden DAKA laver diesel af fedt fra slagterier, og Mårbjerg Energy Center har planer op at opføre en bioethanolfabrik, der skal fremstille ethanol til at blande i benzinen ud af f.eks. halm.

Den cirkulære økonomi handler i høj grad også om at kunne anvende restprodukter til nye produkter, så de ikke ender som affald, og om at udnytte ressourcerne effektivt. F.eks. fremstiller Arla højproteinprodukter af valle, som er et restprodukt fra produktion af ost. Og Danish Crown bruger i dag kun en tredjedel af den mængde vand pr. slagtesvin, som man brugte for 25 år siden, takket været en konstant fokus på vandeffektiv teknologi og genbrug af vand.

I Kommissionens pakke om cirkulær økonomi er der forslag om en særlig indsats for at reducere emballageaffald. Det er et andet område, hvor vores store fødevarevirksomheder allerede er i gang. Arla har et mål om, at 100 procent af emballageaffaldet skal kunne genbruges i 2020, og Danish Crown-selskabet Tulip i England samarbejder med emballageproducenter om at reducere vægten af emballager og øge indholdet af genbrugsmaterialer. I perioden 2010-2012 er det lykkedes at reducere emballagemængden med 11 pct. svarende til 1.500 tons.

Dansk landbrug og fødevareproduktion har derfor et fantastisk godt udgangspunkt for at bidrage til den cirkulære økonomi. Vores landbrugsproduktion er blandt de mest ressourceeffektive i verden, og fødevarevirksomhederne udnytter næsten 100 procent af sine bio-restprodukter til nye produkter, energi og gødning.

På samme måde spiller agroindustrien, der leverer maskiner og udstyr til landbruget, en vigtig rolle. Teknologi til f.eks. effektiv gyllehåndtering og kornbehandlingsanlæg bidrager til ressourceudnyttelse og mindskning af spild.

Selv om EU ikke i denne omgang for alvor tager fat på at integrere bioøkonomien i den cirkulære økonomi, er der håb om, at vi snart vil se mere handling fra EU. I hvert fald har kommissionen varslet, at den til næste år vil tage hul på sagen og komme med en vurdering af bioøkonomi-strategiens bidrag til den cirkulære økonomi. Det ser vi frem til.

Fra dansk side vil det være oplagt at spille de anbefalinger ind, som det er kommet fra Det Nationale Bioøkonomipanel. Anbefalingerne handler bl.a. om udvikling af nye værdikæder baseret på grøn biomasse. De kan gøre Danmark og EU mere selvforsynende med protein og på den måde mindske importen af soja fra Sydamerika, samtidig med at vi styrker og udbygger de områder inden for fx emballagegenbrug og emballageminimering, ressourceeffektivitet og anvendelse af biologiske restprodukter. Det er områder, hvor vi allerede står stærkt.

Seneste nyt fra lf.dk