Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Retssikkerheden på spil

I det daglige har landmænd og virksomheder ofte svært ved at finde hoved og hale i det virvar af regler, der udgår fra myndighederne. Alt for ofte er reglerne formuleret af embedsmænd uden inddragelse af de folkevalgte på Christiansborg.

Af Jacob Jensen, medlem af Folketingets fødevareudvalg (V), og Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer ´

I sidste ende er det vores retssikkerhed, der står på spil. Din og min. Retssikkerhed indebærer nemlig, at regulering af samfundsforhold sker gennem retsregler, der er klare og gennemskuelige. Begge dele kniber det alt for ofte med.

Det oplever vi gang på gang, når EU-direktiver skal omsættes til praksis ude i det danske landskab. Her kan landmænd fortælle om store bøder, som de får for skrivebordfejl.

Erhvervslivets organisationer argumenterer imod overflødige, uhensigtsmæssige og svært gennemskuelige regler, så ofte vi kan. Desværre er det langt fra altid, vi får chancen. Alt for ofte bliver EU-direktiver omsat til praksis ad bagdøren uden en offentlig politisk debat.

Det sker eksempelvis gennem såkaldte brede bemyndigelsesbestemmelser. Kort sagt er bemyndigelsesbestemmelser regler, der er udformet og indført af myndigheder uden, at politikerne har været involveret. Den praksis sætter retssikkerheden under pres, fordi magten flyttes fra de valgte politikere til embedsværket.

For hvem sikrer, at et bredt spektrum af interesser er blevet hørt, inden bestemmelserne vedtages? Hvem sikrer, at bestemmelsen udformes i overensstemmelse med flertallets ønsker? Hvem sikrer, at ingen kommer i klemme i systemet?

Der er brug for større åbenhed om, hvordan vi i Danmark udmønter EU-regler i praksis, især i de tilfælde, hvor vi vælger at tolke EU-regler strengere end andre EU-lande.

Venstre og de tre andre borgerlige partier foreslog i februar, at den til enhver tid siddende regering skal gøre det klart, hvor meget den måtte lægge oven i EU's krav, når en ny lov lægges frem for Folketinget.

Forslaget vil sikre, at offentligheden får bedre indsigt i, hvad det koster det danske samfund, hvis Danmark går længere, end EU forlanger. For at sikre endnu mere gennemsigtighed bør man samtidig trække så meget lovgivningsarbejde som muligt ud af embedsmandkontorerne og ind på den politiske scene. Det kan man helt konkret gøre ved at begrænse brugen af de såkaldte bemyndigelsesbestemmelser, hvor embedsværket egenhændigt udformer regler.

Samtidig bør den til enhver tid siddende regering udforme danske regler, så de er lettere at gennemskue.
Desuden bør man sikre en løbende kontrol af den danske gennemførelse af EU-reglerne. På den måde kan man minimere risikoen for, at almindelige mennesker, virksomheder eller andre kommer i klemme.

Virksomheder og borgere har brug for åbenhed og klarhed. Vi er i Danmark så privilegerede, at vi lever i et folkestyre, hvor politikerne ikke er fjerne skikkelser, der træffer beslutninger bag glas og panser. Vi kan som borgere følge med i udvalgsmøder, læse høringssvar og komme i dialog med de folkevalgte. Men hvis vi ikke passer på, risikerer vi, at systemet bliver kortsluttet af et embedsværk, som arbejder direkte med Bruxelles uden om de danske politikere. Det underminerer vores retssikkerhed.

Seneste nyt fra lf.dk