Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Regeringen er på ret kurs om vandløbslov

En øget afvanding af markerne og et bedre miljø omkring vandløbene kan sagtens forenes, og nu går arbejdet i den rigtige retning. Det skriver L&F’s viceformand, Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.

Indlæg på Altinget.dk 14. december 2016

Af Lars Hvidtfeldt Viceformand i Landbrug & Fødevarer

For nyligt udløb fristen for at give høringssvar til den nye grødeskæringsvejledning.

Nogle havde håbet, at en ny vejledning ville være løsningen på de stigende problemer med vandløb, der går over deres bredder og oversvømmer blandt andet landbrugsjord.

Det har vejledningen vist sig ikke at være.

Det er ikke overraskende for Landbrug & Fødevarer, som hele tiden har argumenteret for, at der er behov for et dybere spadestik, en egentlig revision af love og regler på vandløbsområdet.

Det er derfor ekstra glædeligt, at fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) senere på ugen har indbudt landbruget og de grønne organisationer til et 24-timers topmøde med henblik på en revision af vandløbslovgivningen.

Der er lagt op til, at et lovforslag kan præsenteres i anden halvdel af folketingsåret 2018/19.

Våde marker giver dårlig høst
Landbrug & Fødevarer har længe plæderet for, at lovgivningen skal ændres. Problemerne med oversvømmelse af landmændenes marker er blevet stadigt værre med stigende nedbørsmængder og en svigtende vedligeholdelse af vandløbene.

Men selv med en bedre kvalitet af vedligeholdelsen ville alle problemer ikke være løst.

Problemerne opstår, når et vandløb ikke længere er bredt eller dybt nok til at give den nødvendige afvanding, så der sker oversvømning af arealerne omkring. Mange vandløb er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, som forbyder tilstandsændringer, og man kan ikke udvide vandløb uden en tilstandsændring. Så man er låst. Og hvis vandløbet ikke kan afvande tilstrækkeligt, så bliver markerne våde, og så bliver høsten dårlig.

Der er behov for at lave fremtidssikrede løsninger for vandløbene. Deres evne til at aflede vandet skal tilpasses en virkelighed med større nedbørsmængder og øget afledning fra byerne. Og der er for mig at se intet skisma mellem at skabe effektiv afvanding og varetage miljøhensyn.

Faktisk vil det være muligt at skabe endnu bedre plads til, at miljøet kan få friere tøjler. Det handler om at finde de rigtige løsninger og den rette balance.

Gode politiske takter
Og at der er politisk vilje til det, ved vi. Tilbage under den socialdemokratisk ledede regering fremsatte de tre nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om en revision af loven.

Forslaget var fremsynet og et yderst kvalificeret rids for en lovgivning, der er tilpasset de ændrede nedbørsforhold og behovet for at sikre både landbrugsjord, beboelsesområder og rekreative områder fra at oversvømmes.

Beslutningsforslaget fokuserede blandt andet på, at afvandingsbehovet må være af afgørende vigtighed i en ny lovgivning. Partiernes forslag lægger videre op til, at vandløb tages ud af naturbeskyttelsesloven, så administrationen fremover kan ske efter et samlet hensyn til afvanding, natur, miljø og klimatilpasning.

Det er tanker, som vi i landbruget kan støtte helt op om. Vi håber, at meget af tankegodset vil leve videre i det arbejde, som regering og eksperter skal i gang med efter vandtopmødet, som vi glæder os meget til.

Der kommer forhåbentlig mange gode ideer på banen, så vi kan sikre den nødvendige, og langtfra umulige, balance mellem afvanding og miljø. Landbrug & Fødevarer håber naturligvis, at det vil ske med den bredest mulige politiske opbakning.

Seneste nyt fra lf.dk