Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Landbrugspakken virker allerede

Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst, skriver Lars Hvidtfeldt.

Indlæg i Midtjyllands Avis 29. september 2016

Af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer

Debatten om landbrugspakken, der giver landmændene mulighed for at tilføre jorden det kvælstof, planterne har behov for, har langt hen ad vejen handlet om de mulige konsekvenser for miljøet.

Den debat er givetvis langt fra forbi, men i mellemtiden kan vi glæde os over, at vi allerede nu kan se de positive effekter af pakken.

SEGES, der er landbrugets videncenter, har analyseret kvaliteten af årets kornhøst, og den analyse fortæller om en markant fremgang i proteinindholdet, som er den vigtigste indikator for kvaliteten.

For hvede, der er vores allervigtigste afgrøde, er proteinindholdet steget fra 8,6 procent i 2015 til 9,8 procent i 2016. Samme tendens gælder for de andre kornsorter.

Dermed brydes en meget lang, ond cirkel. Igennem de seneste mere end 20 år har vi, på grund af en politisk bestemt, men fagligt ufunderet undergødskning, set kvaliteten af det danske korn blive stadigt dårligere.

Fra at made in Denmark var et kvalitetsstempel for korn, så er det gennem den periode blevet lig med et produkt af lav kvalitet, som kunder på de globale markeder udtrykkeligt frabad sig. ”Danish Excluded” klausuler er blevet et kendt begreb, der må stå som en skamstøtte for den forfejlede miljøpolitik, der er ført gennem perioden fra begyndelsen af 90’erne.

Det har ifølge vores beregninger kostet 2,2 mia. kr. om året i tab for landmændene og for samfundshusholdningen.

Blandt andet har den dårlige kvalitet af kornet medført, at det har været nødvendigt at blande kornet med importeret sojaskrå, for at det er godt nok til foderbrug. Den import af sojaskrå kan nu reduceres.

Samtidigt åbner den bedre kvalitet også op for, at vi kan fastholde eksport af maltbyg til ølbrygning. En niche i verdensmarkedet vi traditionelt har haft en relativ stor andel af. Eksporten har på nogle markeder, blandt andet i Fjernøsten, været truet på grund af den ringe kvalitet.

Det er ikke overraskende, at pakken har positiv indflydelse.

Men der er god grund til at glædes over, at vi så hurtigt kan se en meget markant positiv effekt af bruddet med en rigid og visionsløs politik.

Gid, at vi nu også får faglighed ind i debatten om landbrugspakkens miljøpåvirkninger.

Seneste nyt fra lf.dk