Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Miljøudfordringer skal løses gennem balanceret vækst

I debatten om landbrugspakken er landbruget blevet beskyldt for at negligere miljø- og klimahensyn, blot der kan produceres effektivt. Men effektivitet og miljøhensyn er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, fastslår L&F's formand Martin Merrild.

Indlæg bragt i Bl.a. Viborg Stifts Folkeblad og Dagbladet Roskilde den 25. maj 2016

Af Martin Merrild, Formand for Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er i disse uger synlig i dagspressen med en række annoncer om klima og miljø.

Det er vi, fordi det er nødvendigt at nuancere og præcisere den debat, der gennem det meste af foråret har kørt om landbruget og den måde, vi producerer vores fødevarer på. Der har været mange tæsk til landbruget for at negligere miljø- og klimahensyn, blot der kan produceres effektivt.

I landbruget anerkender vi gerne, at intensiv produktion, som vi har i Danmark, belaster miljøet. Det er helt uomgængeligt. Den vigtige pointe er, at det gør stort set al den aktivitet og produktion, der er med til at gøre vores samfund rigt – på landet og i byerne. Og, allervigtigst, så er vi i Danmark på forkant med at producere på måder, så effektivitet og miljøhensyn ikke er hinandens modsætninger.

Vi driver et landbrug og en fødevareproduktion, der allerede i dag tager meget vide hensyn til miljø og klima. Det er en udvikling, der har stået på gennem årtier, godt illustreret ved, at vi nu udleder meget mindre kvælstof til vandmiljøet end tidligere.

Men vores ambitioner for fremtiden er større. Vi tror, at fødevareerhvervet i fremtiden kan blive en helt central aktør i arbejdet for at løse samfundets udfordringer indenfor energiforsyning, miljø, medicin og dyrevelfærd. Det handler fx om at udnytte vores knowhow og sætte den i spil i nye strategiske samarbejder.

Resultaterne kan blandt andet være udvikling af fremtidens sundhedsrigtige fødevarer og optimering af miljø- og klimavenlige produktionsformer.

Vi kalder vores vision ”Vækst i balance” og den bygger i høj grad på en præmis om, at udfordringerne er globale og derfor også skal løses globalt. I Danmark er vi særdeles godt rustet til at yde et bidrag til det. Vi er i høj grad ”punching above our weight” på området.

Vores ambition og håb er, at der vil sprede sig en erkendelse af, at det at stille urealistiske krav til og målsætninger op for dansk landbrug og fødevareproduktion ikke er en farbar vej. Det skal arbejdes på den lange bane med innovative og visionære løsninger.

Vi står med stor knowhow, stærke samarbejder mellem landbrug, fødevarevirksomheder, myndigheder og forskning, i en stærk position til at levere et væsentligt bidrag til at løse udfordringerne i Danmark og globalt

Seneste nyt fra lf.dk