Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
En afskaffelse af PSO-afgiften vil fremme grønne investeringer, fastslår Flemmin Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer. Foto: Colourbiox

PSO-farvel styrker konkurrencedygtig produktion

Fjernelse af PSO-afgiften vil øge produktionen i samfundet. Den vil også fremme grønne investeringer, fastslår direktør Flemming Nør Pedersen i JP Aarhus.

Jonathan Ries (JR) havde i JP Aarhus den 7/11 et indlæg om regeringens ønske om at udfase PSO-afgiften. Et par af grundsynspunkterne i indlægget er, at en afskaffelse af PSO-afgiften hjælper ineffektive virksomheder og koster på klimaindsatsen. Jeg er ikke enig i de to påstande.

Lad os starte med at sætte proportionerne på plads. I 2016 vil virksomheder i fødevareklyngen skønsmæssigt betale knap 750 mio. kr. alene i PSO-afgift. Det er en massiv belastning af konkurrenceevnen i et erhverv, der konkurrerer på globale markeder, når man pålægges nationale særomkostninger i den størrelsesorden.

Det er derfor formentligt rigtigt, når JR antager, at et bortfald af PSO-afgiften vil øge produktionen i samfundet. Det vil også skabe en masse nye arbejdspladser. Jeg ser sådan set det som en god ting.

Til gengæld bør der mindes om, at vedvarende energi allerede i 2020 ifølge Energistyrelsen vil udgøre 80-85 pct. af elforbruget i Danmark. Det vil sige, at når der forbruges elektricitet, så er det produceret uden udledning af drivhusgasser.

Hvis Danmark skal nå sine klimamål, og vi skal sikre en ambitiøs grøn omstilling i Danmark, er det derfor positivt, når energiforbrug omlægges til forbrug af elektricitet. Elektrificering er blevet en grundpille under den danske klima-og energipolitik.

Hvis husholdninger skal omlægge deres energiforbrug til transport fra diesel til el, så har omkostningen til el selvfølgelig betydning.

Det samme gælder på virksomheder, der overvejer investeringer i varmepumper, ved landmænd, der overvejer investeringer i gyllekøling, osv. En afskaffelse af PSO-afgiften vil fremme disse investeringer. Det vil kort sagt gøre det mere rentabelt for virksomheder at gøre det rigtige og klimavenlige. Det bør grønne organisationer da omfavne frem for at vende sig imod.

Seneste nyt fra lf.dk