Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Stadig i miljø-førerfeltet

Dansk landbrug vil også i fremtiden være i det globale førerfelt, når det gælder klima og miljø. Det kommer landbrugspakken ikke til at ændre på. Debatindlæg af direktør Flemming Nør-Pedersen i Nordjyske Stiftstidende.

Indlæg af direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, i Nordjyske Stiftstidende 15. april 2016.

Danske landmænd har over de seneste 25 år formået at producere mere og samtidig belaste miljøet og klimaet mindre. Siden 1990 er produktionen på gårdene vokset med 14 pct., mens miljøbelastningen med kvælstof, fosfor, ammoniak og drivhusgasser er faldet med henholdsvis 43 pct., 80 pct., 43 pct. og 21 pct.

Når det kan lade sig gøre, så skyldes det, at dansk landbrug er på forkant med at tage ny teknologi i brug.

Eksempelvis skal nye svinestalde i dag leve op til krav om at basere sig på den til enhver tid bedst mulige teknologi.

Jo større stalden er, jo højere er kravene.

Det betyder blandt andet, at man kan halvere udledningen af ammoniak, hvis man nedlægger tre gamle slagtesvinestalde på hver ca. 8000 grise og flytter dyrene over i én stor, moderne stald. Simpelthen fordi kravet til ammoniakudledningen per gris er skrappere i en stor moderne stald.

Det vil fødevare-og landbrugspakken ikke ændre på.

Godt nok får landmændene lov at gøde mere, når pakken er rullet ud. Men landmændene har i mange år ikke har kunnet gøde tilstrækkeligt, og derfor er jorden mange steder " underernæret".

Mere gødning til planterne vil derfor ikke betyde det helt store for udvaskningen af kvælstof. Dertil kommer, at det for mange landmænd slet ikke kan betale sig at bringe al den gødning ud, som landbrugspakken åbner muligheden for.

Når afgrøderne har fået den gødning, de har brug for, er resten spild. Et spild, som belaster både miljøet og landmandens økonomi.

Danske landmænd er gode til at følge, hvor meget næring, afgrøderne tager til sig, og mindske, hvor meget der går til spilde.

Og så skal man ikke glemme, at landbrugspakken indeholder kompenserende tiltag som vådområder, mere skov og muligheder for at så efterafgrøder, der optager kvælstof. Alt i alt vil det efter vores vurdering betyde, at dansk landbrug ikke kommer til at belaste miljøet mere de kommende år. I stedet vil vi fortsætte den kurs, landbruget har fulgt de seneste 20-25 år. Nemlig at producere mere med mindre belastning af klima og miljø.

Seneste nyt fra lf.dk