Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kommunalstruktur: Bestået, men med plads til forbedringer

Det er nu 10 år siden vi fik den nye offentlige struktur med kommunesammenlægninger og regioner i stedet for amter. Landdistrikternes dom over strukturreformen må blive: Bestået, men med plads til forbedringer, skriver Lone Andersen, viceformand i L&F.

Indlæg i  'Danmark.', der udgives sammen med bl.a. Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Århus Stiftstidende, Viborg Folkeblad, Randers Amtsavis, Holstebro Dagblad og Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 16. januar 2017

Af Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer

Nytårsklokkerne markerede forleden de første 10 år for den nye offentlige struktur med kommunesammenlægninger og regioner i stedet for amter. Vi med rod og bopæl i landdistrikterne har naturligvis stærkt fokus på, hvordan udviklingen har været i disse områder.

Landdistrikternes dom over strukturreformen må blive: Bestået, men med plads til forbedringer. Umiddelbart måtte man som landbo frygte at få endnu længere til der, hvor beslutningerne tages. Sådan opleves det nu ikke i praksis. Lydhørheden og forståelsen for landdistrikternes udfordringer er generelt ikke blevet dårligere, selv om vi nu kun har 98 kommuner.

På nogle områder, for eksempel når vi taler responstid på ambulancer eller etablering af akutlægebiler, har den nye struktur dog ikke været gavnlig for landområderne. Det samme gælder om trafik, hvor det i endnu højere grad er blevet svært at bo på landet uden at have bil. Men der er altså helt åbenlyst også konkrete opgaver, som løses bedre i de større enheder.

Fra landbruget kan vi for eksempel pege på, at administrationen af diverse miljøforhold - efter et langt tilløb - er blevet mere effektiv. Her oplever vi en åbenlyst større specialisering til gavn for erhvervet. Disse stordriftsfordele i form af en professionalisering af forvaltningen ses også i flere andre sammenhænge.

En afgørende faktor for at kommuner og regioner kan facilitere reel udvikling til gavn for landområderne er dog, at der sikres de rigtige rammer. Mange gode intentioner, lokalt og regionalt, bremses desværre af lovgivning, som ikke er gearet til at støtte udvikling på landet og i de mindre byer. Et godt eksempel er planloven, der står foran revidering. Det vil give væsentligt bedre rammer for udvikling og vækst i landbrugsog fødevareerhvervet og samtidig bidrage positivt til udvikling uden for de store byer. Men også andre tiltag kan understøtte udviklingen. Landbrug og Fødevarer har f.eks. foreslået, at der skal gøres en indsats for at sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at der skal være større geografisk spredning af erhvervsuddannelser og de mellemlange videregående uddannelser.

Vi peger også på behovet for en reform af erhvervsfremmesystemet, så det bedre støtter den lokale og regionale udvikling.

Får vi åbnet for et større fokus på landområderne i lovgivningen, står vi faktisk med en struktur for den offentlige forvaltning, som langt hen ad vejen kan hjælpe en positiv udvikling i gang. Indført rigtigt, tror jeg, at vi ved 20-års jubilæet for strukturreformen vil være meget tilfredse med udviklingen i et Danmark, der hænger bedre sammen.

Seneste nyt fra lf.dk