Forretningsorden og vedtægter

 

Læs Vedtægter for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. her.

Læs Forretningsorden for Virksomhedssiden i Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. her.

Læs Forretningsorden for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer F.m.b.A her.