Virksomhed

Virksomhed

Bliv medlem og få adgang til unik viden og kompetencer på alle relevante dele af produktionskæden fra jord til bord. Vi tilbyder forskellige typer medlemskab alt efter behov, størrelse og virksomhedstype.

Vores medlemmer 
Vi dækker hele værdikæden i fødevareerhvervet, fra fødevarevirksomheder til virksomheder med tilknytning til erhvervet så som virksomheder indenfor den finansielle sektor, transportsektoren, ingredienser og biotek, maskin- og udstyrsproducenter til erhvervet.

Stærk med os
Med andre ord, får du som medlem adgang til flere end 400 medarbejderes ekspertviden i Landbrug & Fødevarer – og omkring 1.000 i hele koncernen – med stærke kompetencer lige fra miljøforhold, over afsætning, eksport og politisk interessevaretagelse til forbrugeranalyser og specialiserede lovgivningsområder. Vi er her for at hjælpe vores medlemmer med aktuelle udfordringer, muligheder og sikre bedre rammevilkår.

Fødevareklyngen står for 24% af Danmarks samlede vareeksport. Det svarer til 162 mia.kr., da Danmarks samlede vareeksport udgjorde 682 mia. kr. i 2018.

Fordele for dig

Som medlem har du din egen kontaktperson i Landbrug & Fødevarer, som hjælper dig videre i organisationen, og som har til opgave at sikre at dine behov for rådgivning, service og interessevaretagelse – både på brancheniveau og i enkeltsager.

På forreste række

Vores medlemmer har også mulighed for at blive klædt på til morgendagens udfordringer og sikre videndeling gennem dialog, events og forskellige netværksaktiviteter. Vi samler virksomheder med interesse for alt fra Japan til fødevareteknologi. Indenfor eksportfremme er der mulighed for at deltage i erhvervsfremstød, udstillinger og messer, delegationsbesøg mv. verden over. Du bliver også opdateret gennem faglige nyhedsbreve.

Bliv medlem

Som virksomhed er der tre grundlæggende typer medlemskab af Landbrug & Fødevarer. Medlemsbidrag og kontingent afhænger af, hvilke type medlemskab, du ønsker. Vi har en dialog med hver virksomhed om behov og pris.


Et A-medlemskab indeholder både politisk interessevaretagelse og udvalgte faglige ydelser. Man kan være direkte A-medlem eller medlem via en brancheforening. A-medlemmer har mulighed for at tilkøbe ydelser fra Landbrug & Fødevarer, ud over de der er inkluderet i deres medlemskab, til en attraktiv timepris.

Et interesse- eller B-medlemskab er for virksomheder, der ikke er direkte en del af værdikæden i fødevareklyngen, men som har interesser og engagementer i klyngens virksomheder, fx den finansielle sektor. Et interessemedlemskab inkluderer adgang til forskellige materialer og informationer.

Rådgivningsmedlemskab - eller R-medlemskab - er for virksomheder, der primært ønsker at købe diverse faglige ydelser hos Landbrug & Fødevarer. Virksomheden betaler et fast beløb, og herudover for de ydelser, som bestilles.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os:

Områdechef for Medlemmer & Branchesekretariater Klaus Jørgensen T. 2724 5663

For yderligere information kan du tage direkte kontakt til vores sektoransvarlige eller til brancherne:

Mejeriforeningen, Danske Svineslagterier, Dansk Agroindustri & Agromek.