Bestyrelser og formandskab

Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: En primærbestyrelse, hvor forhold, der vedrører landmænd, drøftes, og en virksomhedsbestyrelse hvor forhold, der berører virksomhederne, drøftes.

To bestyrelser – én organisation
Organisationen bliver ledet af to bestyrelser: en primærbestyrelse, hvor forhold, der vedrører landmænd, drøftes og en virksomhedsbestyrelse hvor forhold, der berører virksomhederne, drøftes. Tilsammen udgør de to bestyrelser fællesbestyrelsen, hvor vedtægter, budget, regnskab og overordnet  strategi drøftes og besluttes.

Der kommer gensidig repræsentation i virksomheds og primærbestyrelsen med ét fælles formandskab, hvor der er repræsentanter fra både virksomheds og primærbestyrelsen – tre fra hver. Formandskabet koordinerer tværgående politik og aktiviteter, og sikrer sammenhæng og balance.

Pressekontakt